Alle materialer

Gode råd i forbindelse med mentorordninger

Minikursus i mental sundhed for lederne

Psykologiske tryghed gennem øvelser og metoder fra improvisation

Få unge nyuddannede godt med ombord 

Etnisk minoritetsstress

Mindfulness-baseret forebyggelse og sundhedsfremme i den sidste del af arbejdslivet

Tal med din kollega du kender ham bedst

digitalchikane.dk

Forskellige hjerner på job

Lærlingeliv.dk

Psykologisk onboarding af unge

Podcast for de erfarne

Podcast for pårørende til psykisk sygdom

Når Generation Præstation kommer på arbejdsmarkedet 1:3 - Præstationskultur og midlertidighed – en uheldig cocktail?

Når Generation Præstation kommer på arbejdsmarkedet 2:3 - Mistrivsel i starten af arbejdslivet

Når Generation Præstation kommer på arbejdsmarkedet 3:3 - Når nyansatte unge mistrives: Hvad gør vi?

God modtagelse på byggepladsen

Udvikling i forekomsten af mental sundhed blandt erhvervsaktive 2013-2021

Udvikling i forekomsten af mental sundhed blandt erhvervsaktive unge 2013-2021

Seniortanker

Seniorsamtaler

Seniorstrategier

Mål graden af psykologisk tryghed

SUN

Core Culture

Psykologisk sikkerhed idekatalog

Lederes stresshåndtering

Make life fit - Slutrapport

Make life fit guidelines

Tag hånd om trivslen

Fællesskaber skaber mental sundhed

Analyse af modtagelse af ukrainere på danske arbejdspladser

God tone på værkstedet

Digital chikane

Job uden konflikter

Mental sundhed i startups

Øvelser til telefonrådgivere

10 fremtidshacks for frivillige - Manual

10 fremtidshacks for frivillige - appendix

Fødselsdepression hos mænd - Video

Fødselsdepression hos mænd - Podcast

Pårørende på job - webiste

Pårørende på job - Samtaleværktøj

Tilbage på arbejde i en coronatid

Coronatrivsel.dk

Corona-pandemien, arbejdslivet og den mentale sundhed

Meditationer

Meditationer i omsorgsarbejde

Tilbage fra hjernerystelse

Bedre mental sundhed for mænd - Podcast

Bedre mental sundhed for mænd - website

Kollegahjælpen

Det psykosociale arbejdsmiljø

Online-konference: Kan 4 dages arbejdsuge skabe mental sundhed og trivsel?

Når robotter og cobotter bliver kollegaer

Velfærdsteknologiens påvirkning af det psykiske arbejdsmiljø i plejesektoren - Analyse

Velfærdsteknologiens påvirkning af det psykiske arbejdsmiljø i plejesektoren - Sammenfatning

Icebreakers og kreative øvelser

Værktøjer og arbejdsgange til trivsel i design arbejde

Værktøjer og arbejdsgange til trivsel i design arbejde - Værktøjer

Hold MUS med dig selv

Fokuser på egen kompetenceudvikling

Fysisk og mentalt arbejdsmiljø for soloselvstændige

Tag ansvar - for egen frihed, fritid og god selvledelse

Podcast - God selvledelse for soloselvstændige

Pauser

Kollega-to-go

Skjulte målinger

Hybrid puls

Tillidsnøglen

Fordybelse

Tilpas et eksperiment til jer

Design jeres eget eksperiment

Værktøjer og arbejdsgange til trivsel i designarbejde

Håndbog i sociokratiske arbejdsgange

Spørgeskemaundersøgelse om det psykosociale arbejdsmiljø på arbejdspladsen

SMVbrobygger

Inspirationskatalog for etablering og facilitering af praktisk anvendt forskning i partnerskaber

Godt arbejdsmiljø i samarbejde med frivillig

Podcastserie om eksperimenterne i Future Work Lab

Podcast Lige på - unge mænd og coronatiden

Unge med særlige behov under coronakrisen

Mænd i kriser

Kulturens betydning for den mentale sundhed

OCD i en coronatid

Job på trods

Styrk lederes trivsel

Hvordan er jeres jargon

Hvad er konflikt

Intern kollegastøtte

Familieliv og arbejdsliv som brandmand

Ledelsesredskaber til ledere for brandmænd

Inner development goals

Tilbage i arbejde med følger efter hjernerystelse

Onlineevent om lærlingeledelse

De første 100 dage som lærling

Rollen som mentor

Ledelse af forskellige personlighedstyper

Ledelsstile

Generationsforskelle

Trivsel og netværk

Analyse mental sundhed i start-ups

Frivillig i trivsel i mindre forening

GRO - for kunstnere og kulturarbejdere

Arbejdstid og mentale helbredskonsekvenser

Podcast: Fordybelsestid for hjernerystelsesramte

Podcast Hjernevenlig ledelse

Seniorstyrken i fokus

Smutud.dk

Pårørende på job - onlineevent

Principper for barsel (vellivforeningen.dk)

Analyse: Den gode tilbagevenden fra barsel (vellivforeningen.dk)