Fil

Design jeres eget eksperiment

En guide til at designe et nyt eksperiment. For at få succes med eksperimentet, er der tre vigtige
dele at holde sig for øje:
• at I bruger mindst lige så lang tid på at definere den egentlige udfordring, som I bruger på at lave
løsningen
• At I aktivt og bevidst holder fast i, at der kan være flere mulige udfordringer og flere mulige løsninger, før I bestemmer hvilken udfordring og løsning I vil eksperimentere med
• At involvere deltagerne løbende i hele processen