Unge

Unge erhvervsaktive mellem 18 og 34 år rapporterer om større mistrivsel end alle andre på arbejdsmarkedet. Mistrivsel fører for nogle til sygemelding, mens andre efter kort tid søger en ny arbejdsplads. Flere støttede projekter har arbejdet med at forbedre den mentale sundhed for de unge på job.

unge i samtale.jpg

Tag godt i mod nyuddannede unge

Materialer og værktøjer der understøtter en god modtagelse af unge i første job.
 • Video

  Få unge nyuddannede godt med ombord

  Online event om god onboarding af unge nyuddannede. Eksperterne tegner en karakteristisk af unge og de problematikker, der kan opstå omkring deres første job.

 • Fil

  Psykologisk onboarding af unge

  En række metoder og værktøjer er udviklet i samarbejde og med afsæt i behov og ønsker hos ledere og medarbejdere hos tre virksomheder; Lån & Spar Bank, Væksthuset og Workz. Som leder er det vigtigt at være opmærksom på de psykologiske processer, der er i spil i den første tid som ny på en arbejdsplads, hvor den nyansatte skal finde sin plads. Projektet har også haft fokus på psykologisk tryghed i onboardingprocessen. Psykologisk tryghed betyder, at man oplevelser, at man frit kan tale om sine ideer, spørgsmål, bekymringer og fejltrin. 

 • Podcast

  Når Generation Præstation kommer på arbejdsmarkedet

  Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet modtog 2.792.680 kr. til at undersøge, hvordan midlertidige ansættelser, præstationskultur og arbejdsmiljøforhold påvirker den mentale trivsel blandt unge i første job.

  Det er der blandt andet kommet en podcastserie på tre afsnit ud af: 

  1. Præstationskultur og midlertidighed – en uheldig cocktail?
  2. Mistrivsel i starten af arbejdslivet
  3. Når nyansatte unge mistrives: Hvad gør vi?

Forskningsartikel om unge i prækære job

Forskningartikel: Præstation, midlertidighed og kampen for succes i starten af arbejdslivet.

Forskningartikel: Præstation, midlertidighed og kampen for succes i starten af arbejdslivet

Få unge nyuddannede godt med ombord

Gense Velliv Foreningens onlinekonference om hvordan man får onboarder unge nyuddannede.

Velliv Foreningen har fået udarbejdet en rapport om de unges mentale sundhed

Det går den forkerte vej med de unges mentale sundhed

2022 udkom Den Nationale Sundhedsprofil, der undersøgte den mentale sundhed for hele den voksne befolkning. Velliv Foreningen har på bagkant bedt Statens Institut for Folkesundhed undersøge, hvordan det står til for de erhvervsaktive mellem 18-75 år som gruppe og mere specifik også for de unge mellem 18-34 år. De har sammenlignet den mentale sundhed for grupperne i 2013, 2017 og 2021.

Hovedkonklusionen er, at det går den forkerte vej, og især for de unge, når det gælder mental sundhed.

Hent rapport
Unges mentale helbred forværres.
De unge har det dårligere end den øvrige del af arbejdsstyrken.
Jo mindre arbejdsplads, jo dårligere mental helbred.

Hvordan styrker man lærlinges mentale sundhed så de gennemfører læretiden?

Velliv Foreningen har støttet kampagnen lærlingeliv, der havde fokus på at styrke lærlinges mentale sundhed og tilknytning til arbejdspladsen. Dette er en optagelse af kampagnens kickoff arrangement.