Det støtter vi ikke

 • Evalueringer af enkeltindsatser på arbejdspladser og ift. meget afgrænsende temaer og målgrupper
 • Indsatser der tager udgangspunkt i problemstillinger på offentlige arbejdspladser, med mindre de har et relevant perspektiv for private arbejdspladser eller et bredere perspektiv for arbejds- og samfundslivet
 • Aktiviteter, hvor målgruppen er børn og unge, som ikke er primært erhvervsaktive
 • Aktiviteter der har den ældste gruppe i samfundet som målgruppe (75+)
 • Privatpersoner eller enkeltpersoner der søger til rejser, uddannelse, kurser el.lign.
 • Aktiviteter, der sigter på behandling i det psykiatriske system
 • Projekter, der har fokus på anskaffelser f.eks. træningsværktøjer, redskaber, transportmidler, IT-udstyr osv.
 • Projekter, byggeri- eller anlægsaktiviteter er hovedformålet for et projekt
 • Partipolitiske aktiviteter og religiøst funderede aktiviteter
 • Opgaver vi vurderer allerede løses godt i det offentlige system eller i privat virksomhed
 • Almindelig drift

Følgende kan ikke modtage donationer

 • Ansatte i Velliv Foreningen
 • Bestyrelsesmedlemmer, deres ægtefæller og børn samt personer og enheder, hvor bestyrelsesmedlemmet kan drage fordel af en bevilling
 • Medlemmer af Velliv Foreningens repræsentantskab kan ikke modtage donationer til alene egne aktiviteter eller i egenskab af virksomhedsejere. Medlemmer af Velliv Foreningens repræsentantskab, deres ægtefæller og børn, som er ansatte i en virksomhed, kan godt modtage donationer på virksomhedens vegne.