Krav og forventninger

Der er en række krav og forventninger fra Velliv Foreningens side.

Krav og forventninger

Velliv Foreningen stiller en række krav og forventninger til ansøgere.

Hvad må du sende til Velliv Foreningen?

Du bør kun indsende nødvendige og relevante personoplysninger, når du kontakter Velliv Foreningen. Derfor bedes du venligst undlade at sende os dit CPR-nummer, helbredsoplysninger, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, og andre følsomme personoplysninger.

Vi henstiller desuden til, at du anonymiserer/overstreger eventuelt CPR-nummer på dokumenter, da vi ikke har brug for at behandle dit CPR-nummer i vores besvarelse af din henvendelse.