Presse

Pressen er meget velkommen til at henvende sig til os i Velliv Foreningen.

Kontakt

Christina Hjemmeside

Christina Gro Storm-Andersen

Kommunikationschef

Retningslinjer for ekstern kommunikation

Ekstern kommunikation koordineres med foreningens kommunikationschef, der tager imod henvendelser fra pressen.

Foreningens formand repræsenterer fonden udad til og kan udtale sig om Velliv Foreningens overordnede virke, visioner, prioriteringer og resultater.

Foreningens direktør kan udtale sig om Velliv Foreningens daglige arbejde, herunder finansielle spørgsmål, spørgsmål om bonus og valg. Kommunikation i relation til Vellivs aktiviteter aftales mellem direktør og formand.

Chef for mental sundhed og kommunikation kan udtale sig om emner og resultater relateret til mental sundhed og almennyttige uddelinger generelt og Velliv Foreningens uddelingsstrategi.

Faglige medarbejdere i almennyttigt team kan desuden udtale sig i relation til konkrete faglige temaer.

I forbindelse med valg til repræsentantskab, konstituerer valgbestyrelsen sig med en formand, der agerer som talsperson, hvis der er valgtekniske forespørgsler.

Download fotos af Peter Gæmelke

Download fotos af Peter Gæmelke, formand for Velliv Foreningen. 

Brug af Velliv Foreningens logo i forbindelse med projekter

Velliv Foreningen opfordrer ansøgere til at kommunikere om deres projekt, og nævne Velliv Foreningen i den sammenhæng. Hvis det er muligt skal Velliv Foreningen krediteres med logo i kommunikationen af støttede projekter. Kontakt os, før du offentliggør eller trykker noget med Velliv Foreningens logo.

Logo

Velliv Foreningens logo skal så vidt muligt trykkes i orange, men kan alternativt vises i hvid. 

Hjemmeside

Hvis et projekt har sin egen hjemmeside, skal Velliv Foreningens logo stå tydeligt på dens forside, helst øverst.

Facebook og sociale medier

Hvis det støttede projekt har sin egen facebookside, skal Velliv Foreningens logo være tydeligt placeret i coverfotoet (topbilledet). Derudover skal Velliv Foreningen og støtten nævnes, når et projekt omtales på sociale medier. Se eksempel her. Det kan suppleres med @vellivforeningen eller hashtagget #vellivforeningen ved omtale på LinkedIn, Instagram og Facebook. Nedenfor er et billede fra en kampagne på de sociale medier.

Tryksager

Når der produceres tryksager (flyers, avis, plakater eller lignende), skal Velliv Foreningens logo være synligt på forsiden. 

Merchandise

Når der produceres merchandise som en del af projektet, skal Velliv Foreningens logo trykkes på.

Film og video

Når der produceres film og video som en del af projektet, skal Velliv Foreningens logo være tydeligt.

Outdoor

Når der produceres outdoor materialer til projektet, skal Velliv Foreningens logo være synligt.

Designguide

I større projekter kan det være nyttigt at udarbejdes en designguide eller designmanual, der giver et overblik over projektets evt. visuelle identitet samt logobrug. Særligt når der er mange parter, kan det gøre det daglige kommunikationsarbejde nemmere. 

Facebook og sociale medier

Hvis det støttede projekt har sin egen facebookside, skal Velliv Foreningens logo være tydeligt placeret i coverfotoet (topbilledet). Derudover skal Velliv Foreningen og støtten nævnes, når et projekt omtales på sociale medier. Se eksempel her. Det kan suppleres med @vellivforeningen eller hashtagget #vellivforeningen ved omtale på LinkedIn, Instagram og Facebook. Nedenfor er et billede fra en kampagne på de sociale medier.

Velliv Foreningens logo png

Logo i png

Download foreningens logo i ai

Logo i ai