Woba

WOBA tilbyder en række forskellige undersøgelser som fx APV, trivselsmåling/MTU, MUS, eNPS m.fl. Undersøgelserne kan både udfyldes via en app til mobil/tablet og online på computeren. Spørgsmålene tager i vid udstrækning udgangspunkt i spørgsmål, som er udviklet af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Virksomheden har mulighed for at skabe egne undersøgelsesskabeloner med selvskabt spørgeramme samt rette og tilpasse de tilgængelige skabeloner efter behov.

3 Kopi

3 gode ting

  1. Giver input til ledelsens forbyggende indsatser i organisationen.
  2. Ledelsen får et overskueligt overblik ift. forskellige indsatsområder.
  3. Mulighed for mange forskellige undersøgelser.

Opmærksomheder

Særligt fokus på organisationen og tilpasset tilbagemelding unikt til medarbejderen efter undersøgelsen er besvaret.

Tilbagemelding

Medarbejderen får en tilbagemelding, som viser resultatet af medarbejderens besvarelse. Her fremhæves særlige opmærksomhedspunkter og der gives ligeledes fagligt funderede anbefalinger til evt. problemområder.

Ledelsen har adgang til resultater for hele virksomheden eller for en eller flere udvalgte afdelinger. Ledelsen har på baggrund af resultaterne mulighed for at tilgå og trække fagligt funderede handlingstiltag baseret på IGLO-modellen med inspiration fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Anonymitet

Ledelsen kan kun se en afdelings besvarelse, når 3 medarbejdere eller flere har besvaret. Dog er anonymitetsgrænsen fleksibel, således at virksomheden selv sætter grænsen. Dette kan bestemmes unikt for hver undersøgelse.

 

Øvelser/inspiration

Ledelsen tilbydes en række anbefalinger til, hvordan de kan handle for at forbedre forholdene inden for de dimensioner, der spørges ind til.

Brugervenlighed

Ledelsen har adgang til Woba via browseren, mens medarbejdere kan hente en app til deres smartphone. Wobas dashboard til ledelsen skaber et visuelt overblik over medarbejdernes besvarelser og kommentarer. Der kan enkelt skiftes mellem resultater fra enkelte afdelinger og et samlet overblik for hele organisationen. Strukturen for brugergrænsefladen er intuitiv og velkendt fra andre systemer med en overskuelig menu til venstre. Designet er imødekommende og guider brugeren. Hvis ikke man er bekendt med trivselsindsatser, er der mulighed for at finde hjælp og forklaringer på platformen. Det er enkelt at oprette nye surveys ved at vælge eksisterende skabeloner eller oprette sine egne. I små trin guides der gennem opsætningen, hvor bl.a skabelonen kan tilpasses og afdelinger udvælges. Det er også muligt at indstille graden af påmindelser, som medarbejderen skal have med henblik på besvarelse. Hvis lederen vil præsentere resultater, kan der downloades en rapport i hhv. pdf og ppt.

Medarbejderen bliver påmindet og svarer på de udsendte spørgsmål fx via mobilapplikationen, hvor der også kan skrives anonyme kommentarer. Efter en besvarelse får medarbejderen præsenteret et personligt resultat som er let at afkode. Medarbejderen modtager også tilpassede læringsværktøjer til at forbedre egen trivsel via appen.

Det er dejligt, vi får handlingsplaner præsenteret direkte i Woba - dejligt vi ikke skal finde det andre steder.

Leder der har afprøvet Woba

Hvad fortæller brugerne

Brugere fortæller, at Woba er enkel at gå i gang med, og at det er godt at få en gennemgang af løsningen, inden den tages i brug. Det er både interessant og motiverende at bruge Woba som HR-ansvarlig. Særligt muligheden for at læse medarbejdernes anonyme kommentarer er interessant.

 

Alt i alt

Woba er en omfattende løsning, som giver adgang til at gennemføre flere forskellige typer af undersøgelser.

Løsningen har mest fokus på, at ledelsen får informationer, der gør det muligt at skabe organisatoriske forandringer.

Tekniske data