Zoios

Zoios måler medarbejdernes trivsel, stress og eNPS (medarbejdertilfredshed) gennem 11 spørgsmål.

Målgruppen er Ledelse og HR og formålet er at bidrage med datadrevet indsigt samt med værktøjer til ledergruppen i relation til medarbejdernes stress, trivsel og eNPS.

Spørgsmålene kan udsendes med varieret frekvens fra en gang hvert halve år, en gang I kvartalet, en gang om måneden, ugentligt eller dagligt. Tilbagemelding sker på 8 faktorer, hvor man kan se hvilke faktorer som påvirker den samlede trivsel mest.

Zoios

3 gode ting

  1. Synliggør indsatsområder til ledelsen og inspirerer til overvejelser over relevante årsagssammenhænge.
  2. Zoios giver, ledere og HR, introduktion til værktøjet, månedlig sparring samt to workshops årligt som skal sikre et godt udbytte af værktøjet og resultaterne medarbejderes feedback.
  3. Det er muligt at integrere personlighedsprofiler hvor Zoios skaber et overblik over en afdelingens styrker og svagheder.

Opmærksomhedspunkter

Zoios er måske den platform, der er mest plug-n-play. Det er utrolig nemt at komme igang på ingen tid med et stærkt framework til at måle og forstå trivsel. Skyggesiden er dog at mulighederne for tilpasninger i platformen er lidt begrænsede.

Zoios er typisk ikke den billigste løsning idet der sættes en dedikeret People Strategy konsulent ind i alle samarbejder. Deres konsulenter sikrer at trivslen fremmes gennem månedlige rådgivningssessioner samt ved at afholde workshops med lederne to gange om året.

Tilbagemelding

Ledelsen og HR-afdelingen kan nemt få et overblik over de forskellige lokationer, kontorer, afdelinger og teams i organisationen. Zoios tillader segmentering på mange forskellige dimensioner - eksempelvis også om man er forælder, den nye generation eller en specifik personlighedstype.

Lederne har et selvstændigt login til at kunne tilgå deres specifikke team hvorfra de også har adgang til et noteværktøj hvor de kan holde styr på 1:1 samtaler, udviklingssamtaler og lignende. Den enkelte leder får konkrete forslag til hvordan de sikrer bedre arbejdsmiljø, ledelse og trivsel i deres team.

Zoios giver ikke medarbejderne adgang til deres egne trivsels- og stress grafer, da det vurderes at være stigmatiserende (eksempelvis at se en stigende stress kurve). Men Zoios har en algoritme som lærer medarbejderens præferencer at kende ud fra deres svar, og når der er indsamlet tilstrækkeligt med data, får medarbejdere automatisk skræddersyede idéer til indsatsområder de kan gøre for sig selv.

Medarbejderen får dog en notifikation i tilfælde af at de scorer højt på stress. Zoios kalder det ikke stress overfor medarbejderen, men skal virke som en forbyggende mekanisme. Medarbejderen opfordres til at snakke med nærmeste leder. De har også en ”samtykke knap” som giver deres interne kontaktperson besked uden at der deles data eller svar med vedkommende.

Anonymitet

Store virksomheder opererer med en anonymitet på 4-5 eksklusiv lederen afhængig af størrelse. For mindre virksomheder, på eksempelvis 10-20 ansatte, tillader Zoios en anonymitetsgrænse på 3 eksklusiv teamlederen. Det er en pragmatisk approach, hvor man kan diskutere graden af anonymitet.

 

Øvelser/inspiration

Når der er indsamlet data, modtager ledelsen, HR og den enkelte leder intelligente forslag til, hvilke drivere, der kan skabe forbedringer i eksempelvis hele organisationen, for de unge eller en enkelt afdeling. Det er muligt at oprette og tracke et initiativ/begivenhed, f.eks. påbegyndte 1:1 samtaler i virksomheden indsætte en begivenhed og få et historisk overblik over udviklingen.

Der findes en vidensplatform, hvor der kan læses mere om, hvordan resultater skal læses og forstås, samt forslag til konkrete ledelsesinitiativer.

Zoios har en algoritme som løbende bliver klogere på hvad der vil drive høj jobtilfredshed i det enkelte team og i hele organisationen. På virksomhedniveau kan den fra første måned give intelligente forslag, mens man på et mindre team kan skulle vente et par måneder.

Det er muligt at tilvælge moduler som personlighedsprofiler (TT38, FirstMind eller Gallups Strength Finder) for medarbejderne. Dertil tilbyder Zoios 360-graders lederevalueringern, exit måling, onboarding analyse og rekrutteringsanalyse.

 

Brugervenlighed

Udsending sker automatisk og fungerer fleksibelt via eksempelvis mail, sms eller Slack.  Det gør det nemt for medarbejderne at besvare spørgsmål fra kontoret eller på farten. Zoios gør bevidst ikke brug af en app som medarbejderne skal downloade for at kunne deltage.

Zoios giver adgang til data og indsigter i et overskueligt dashboard til ledelsen. På forsiden er et overblik med tre score for medarbejdernes trivsel, stress og eNPS. Under hver score er udspecificeret nogle opmærksomheder, som giver ledelsen hurtig indikation på evt. udsving eller indsatsområder.

Det er intuitivt at navigere på platformen, hvor vigtige indsigter fremhæves. Ligeledes er det enkelt at dykke længere ned i data. Alle datavisninger har tilhørende forklaringer, som hjælper til forståelsen.

Det er muligt at integrere personlighedsprofiler, hvor Zoios skaber et visuelt overblik for fx en afdelings styrker og svagheder. Platformen identificerer automatisk de vigtigste indsatsområder, og lederen kan enkelt eksportere rapporter, der kan præsenteres for medarbejderteams, hvilket letter processen for kommunikation og dialog om trivsel og stress.

Generelt er der mange muligheder ift. at sammenholde data på tværs af platformens mange datapunkter.

Brugergrænsefladen er enkel at overskue, super brugervenlig. I forbindelse med mange data kommer Zoios med intelligente forslag til forbedring. Det hjælper mig til at se nogle tendenser og sammenhænge, som jeg ikke nødvendigvis havde opdaget.

Leder, der har afprøvet Zoios

Hvad fortæller brugerne

En leder fortæller, at når mange data er indsamlet, begynder Zoios at komme med intelligente forslag til forbedringer. Det hjælper til at se tendenser og sammenhænge, som ikke nødvendigvis var opdaget.

 

Alt i alt

Zoios er for medarbejderne en enkel løsning med 11 spørgsmål med intervaller som kan variere fra hvert halve år til hver dag alt efter hvad virksomheden ønsker. Zoios advokerer dog kraftigt for den månedlige frekvens.

For ledelsen er det en datadrevet løsning med mulighed for at opdele data, benchmarke og få information om, hvilke faktorer, det giver mest mening at sætte ind overfor. Hovedfokus er på stress, trivsel og eNPS.

Det er med Zoios endnu mere afgørende, at lederne giver medarbejderne en feedback/tilbagemelding på resultaterne, for at sikre motivationen for at svare på undersøgelserne fastholdes.

Tekniske data