Podcast

Bedre mental sundhed for mænd

'Bedre mental sundhed for mænd' er et projekt, der havde til formål at arbejde for at skabe bedre betingelser for, at mænds stress og andre psykiske vanskeligheder forebygges, opspores og afhjælpes mere effektivt, og at der bliver gjort en indsats for, at mænd lærer at kende til tegnene på psykisk mistrivsel.