Sådan har vi testet

Undersøgelsen er gennemført af konsulentvirksomhederne Implement Consulting Group og TeamArbejdsliv i 2020. Udvælgelsen af digitale løsninger er sket på baggrund af tre definerede udvælgelseskriterier: generelle, faglige og digitale.

Velliv Vores Arbejdspladsii

Syv apps er testet

I alt er syv digitale løsninger valgt ud og har undergået et testforløb i 2020. For at undersøge hvilke udfordringer der kan være forbundet med opstart og implementering af digitale løsninger, har vi fulgt SMV’er, som har gennemgået en opstartsperiode over 1-2 måneder. SMV’erne har repræsenteret forskellige brancher i Danmark fra håndværksfag til IT- og kursusvirksomhed. Leverandørerne af de digitale løsninger har været ansvarlig for opstarten, sådan som de normalt opstarter en ny kunde. SMV’ernes medarbejdere og ledelse er blevet interviewet om deres oplevelser, og bedt om at præsentere, hvordan de anvender løsningerne.

For at indsamle viden om brug af de digitale løsninger over en længere periode, har vi interviewet, og er blevet præsenteret for de digitale løsninger af virksomheder, der har anvendt løsningerne i længere tid.

 

Sammenligning af forskelle og ligheder

Med udgangspunkt i definerede vurderingskriterier er de digitale løsninger gennemgået, sammenlignet og analyseret i forhold til det faglige indhold, funktionalitet og brugervenlighed. Målet er, at præsentere de forskellige løsninger, deres styrker, og hvor de adskiller sig fra hinanden. Intensionen er ikke at anbefale én løsning frem for en anden, men derimod give SMV’er mulighed for selv at tage stilling til hvilken løsning, der bedst matcher deres behov.

Leverandørerne er kontaktet og har haft mulighed for at kommentere på det offentliggjorte.

Velliv Foreningen planlægger, at der tilføjes test af nye apps på sitet årligt. Er du leverandør, eller kender du til en digital løsning, der er relevant for os at undersøge, er du velkommen til at kontakte os.

Sådan har vi testet

De generelle kriterier

Fokus på at forbedre mental sundhed.

Dansk sprog.

Gratis for medarbejdere at anvende.

Funktioner målrettet medarbejdere og/eller ledelse i en SMV.

Faglige kriterier

Mental sundhed skal have fokus på medarbejdernes velbefindende i relation til arbejdet.

Etik og overvågning der sikrer fortrolighed i relationen mellem medarbejder og virksomhedens ledelse.

Digitale kriterier

Adgang til den digitale løsning via flere styresystemer eller browsere (Android, iOS, webapp)

Enheder (desktop, tablet, smartphone)

GDPR

Brugervenlighed der sikrer medarbejdere, uanset IT-kompetencer, kan anvende den digitale løsning