Website

SUN

”SUN” et redskab til ledelsesudvikling med fokus på mental sundhed. Værktøj der sætter fokus på de forskellige paradokser i dit lederskab og hjælpe dig med at lede mere bæredygtigt. SUN er udviklet af Charlotte Eli i forbindelse med projektet Mental sundhed – et fælles ansvar.

SUN Stop op, Undersøg andre perspektiver og Ny orientering

Her får du et simpelt værktøj, der giver dig indsigt i, hvordan du balancerer forskellige hensyn og en bevidsthed om, hvordan din tænke- og forståelsesmåde påvirker din adfærd.

SUN