Necto

Velliv Foreningen stiftede i 2023 Necto med et stærkt ønske om at styrke innovation, udvikling og spredning af virkningsfulde værktøjer og metoder til gavn for den mentale sundhed på danske arbejdspladser.

Necto Vf

Necto udvikler og gennemfører selvstændige initiativer, der tager udgangspunkt i udfordringerne, som de opleves på arbejdspladserne. Samtidig bygger Necto på den bedste anvendelsesorienterede forskning indenfor mental sundhed. På den måde bygger Necto broen mellem forskningsviden og arbejdspladsen.

Hvor Velliv Foreningen donerer midler til projektansøgninger og gennemfører egne signaturprojekter, er Necto et innovationsværksted, der selv udvikler og designer indsatser direkte i tæt samarbejde med arbejdspladser, rådgivere, brancheorganisationer og eksperter.

Velliv Foreningen har fokus på:

  • Unge og førstegangsansatte
  • Seniorer
  • Ledere
  • SMV-arbejdspladser.

Necto har fokus på brancher og jobtyper med de største mentale sundhedsudfordringer og største risici herfor på SMV-arbejdspladser.

Hent digital folder

Hent folder hvori vi uddyber forskellene mellem Velliv Foreningen og Necto.

Hent informationsfolder