Website

Arbejdstid og mentale helbredskonsekvenser

Det kan måske gå ud over den mentale sundhed at arbejde i for lang tid ad gangen, i skiftehold og om natten. Overordnet set har studiet fundet en meget lille, men dog signifikant øget risiko for dårligt mentalt helbred (brug af psykofarmaka) blandt medarbejdere med natarbejde, og studiet pegede på en højere risiko ved stabil og regelmæssig udsættelse for arbejde i natskift.

Arbejdstid og mentale helbredskonsekvenser

REsultater fra dansk registerstudie viser en let øget risiko for at påbegynde et forbrug af psykofarmaka blandt medarbejdere, der arbejder i natskift.

Hvis du er læge, sygeplejerske eller anden sundhedsprofessionel kan du få adgang til hele artiklen ved at oprette en profil på BestPractice Nordic.

Gå til artikel