Analyse og kampagne

Velliv Foreningen støtter indsamling og analyse af viden som giver indsigt i tendenser, påvirkninger eller forandringer, der udfordrer vores mentale sundhed i arbejdslivet og i samfundet generelt. Vi støtter også kampagner, som bringer ny indsigt videre, så det styrker kendskab, holdning og handling hos målgrupper, som påvirkes af de analyserede udfordringer.

Digital Chikane

Det kan I søge til

Analyser og kampagner skal være til gavn for større målgrupper og have en landsdækkende relevans.

Ansøger kan enten søge til analyse eller til kampagne. Ansøgere, der søger om en bevilling til en analyse, kan, efter at den er gennemført, i dialog med Velliv Foreningen sende en opfølgende ansøgning til en kampagneindsats.

Analyser skal bidrage med ny viden med det formål, at private arbejdspladser og samfundet bredt set tidligt kan sætte ind med forebyggende aktiviteter, der styrker flere menneskers mentale sundhed.

Kampagner har til formål at holdnings- og adfærdspåvirke en relevant større modtagermålgruppe med afsæt i analyser og viden til at forebygge udfordringer for mental sundhed.      

Velliv Foreningen prioriterer ansøgninger, der bygger på, eller supplerer allerede støttede projekter.  

Ansøgermålgrupper

Arbejdsmarkedsorganisationer, brancheorganisationer, tænketanke, analysebureauer, større konsulenthuse samt foreninger gerne i samarbejder. Ansøger til analyser skal have dokumenterede kompetencer og kapacitet til at gennemføre eller lede gennemførelsen af større analyser. Tilsvarende skal ansøgere til kampagner have dokumenterede kompetencer og et relevant netværk, der sætter ansøger i stand til at sikre slagkraftige kampagner.

Eksempler på analyser

Analyser og undersøgelser omkring tendenser og forandringer i arbejdslivet 

Kommunikationsteknologi, digitalisering, anvendelse af robotter, ændringer i ansættelsesformer og tilknytning til arbejdsmarkedet, nye ledelses- og arbejdsformer, platformsøkonomi, krænkelser, mobning, trusler om vold, udbrændthed, konsekvenser af corona, distanceledelse, psykologisk sikkerhed og arbejdsfællesskab m.m. eller helt nye temaer.

Eksempler på kampagner

Kampagneindsats vedrørende mental sundhed i arbejdslivet

Kampagne for at forbedre lærling/mester-relationer, håndtere digital chikane som ansat, bruge samtaler til overgangen fra arbejdsliv til pensionistliv, mindske jobmæssige udfordringer med at være forælder til unge med mentale udfordringer m.m.

 

Kampagneindsats vedrørende mental sundhed i samfundet generelt 

Kampagne for at begrænse smartphonebrug og computerspil, fokus på vigtigheden af søvn, brug af naturen, nye bo- og leveformer, kampagne mod seniorbashing.

Ansøgningsfrister

22. april 2024 kl. 23.59. Svar kan forventes september 2024.

22. august 2024 kl. 23.59. Svar kan forventes december 2024.

8. januar 2025 kl. 23.59. Svar kan forventes ultimo april 2025.

OBS! Prækvalifikationen skal indsendes 6 uger inden ansøgningsfristen.

En analyse og kampagne om digital chikane

Bliv prækvalificeret

I skal anmode om prækvalifikation af jeres ansøgning. Bliver den godkendt, skal I efterfølgende lave selve ansøgningen.

Prækvalifikationen er en formular med få felter, og på baggrund af den vurderer vi, om jeres projekt er indenfor Velliv Foreningens fokus. På den måde får I hurtigt afprøvet et projektforslag hos os, inden I bruger tid på en større ansøgning.

Velliv Foreningen har 14 dage til at behandle præansøgninger. Husk  at sende din præansøgning i god tid. Vi anbefaler 6 uger før ansøgningsfristen.

Send præansøgning nu

Brug for hjælp?

Christina Hjemmeside

Christina Gro Storm-Andersen

Kommunikationschef