Vedtægter og forretningsorden

Her kan du finde foreningens vedtægter og repræsentantskabets forretningsorden, som er grundlaget for foreningens virke. 

P1A3737 Lille

Vedtægter

Velliv Foreningens vedtægter er fundamentet for vores arbejde. De danner rammen for alt arbejdet.

Forretningsorden

Forretningsordenen for repræsentantskabet er de overordnede retningslinjer for vores repræsentantskabs arbejde.

Forretningsordenen for Velliv Foreningens repræsentantskab er vedtaget på repræsentantskabsmødet den 25. november 2021.

Forretningsordenen indeholder blandt andet bestemmelser om:

  • Repræsentantskabets opgaver
  • Åbenhed og fortrolighed
  • Repræsentantskabets møder
  • Afstemninger
Forretningsorden for Repræsentantskabet