Fil

Tilbage fra hjernerystelse

Trine Nygaard & Pia Hauge gennemførte i 2023 et projekt i samarbejde med  Hjernerystelsesforeningen, der havde til formål at undersøge og skabe opmærksomhed omkring, hvordan  hjernevenlige rammer i arbejdslivet kan bidrage til, at mennesker, der er ramt af længerevarende følger fra en hjernerystelse, får bedre mulighed for at fastholde deres arbejdsevne.

Ca. 25.000 danskere rammes hvert år af en hjernerystelse og for en stigende andel varer symptomerne i måneder og endda år. Vi ved endnu ikke, hvorfor nogle mennesker rammes af længerevarende følger, men et bud kunne være, at måden hvorpå vi lever og arbejder ikke er så hjernevenlig endda.