Fil

Etnisk minoritetsstress

Rapport fra Foreningen Lige Adgang om etnisk minoritets stress på danske arbejdspladser.
Begrebet er nyt i Danmark, og det ser ikke godt ud for trivslen for minoritetsetniske ansatte. Rapporten viser bl.a., at 74,7% siger, at det påvirker deres generelle trivsel på arbejdspladsen at blive udsat for diskrimination i form af fordomme, kommentarer og ”jokes”.

Forside Etnisk