Workday Peakon Employee Voice

Workday Peakon Employee Voice måler på medarbejderengagement og arbejdsglæde på fem kategorier. Virksomheden har mulighed for at tilføje egne spørgsmål. Spørgsmålene kan udsendes med varieret frekvens fra en gang om året helt ned til en gang om ugen. Antallet af spørgsmål til medarbejderne tilpasses, så der er færre spørgsmål, når der spørges ofte. Løsningen indeholder en dialogfunktion, hvor medarbejderen anonymt kan kommunikere med lederen om medarbejderens besvarelse.

3 gode ting

  • Godt overblik over resultater fra besvarelser og mulighed for at relaterer disse til begivenheder over tid.

  • Chatfunktion som giver medarbejder og leder mulighed for anonymiseret dialog om de konkrete besvarelser.

  • Mikro-kurser som kan bruges som dialogværktøj med lederne.

Opmærksomheder

  • Systemet har mange muligheder og kan virke overvældende.
  • Vær opmærksom omkring anonymitet ved kommentarmuligheden - ledere kan muligvis genkende deres medarbejderes sprogbrug.

Tilbagemelding

Medarbejderen kan på sin personlige tilbagemelding få data om egen trivsel på baggrund af egne svar og kan følge sin egen udvikling. Medarbejderen kan se lederens udviklingsmål for den afdeling, som han/hun arbejder i. Hvis lederen har åbnet faciliteten, kan medarbejder og leder have en skriftlig dialog, hvor medarbejderen er anonym.

Ledelsen kan se medarbejdernes samlede score på medarbejderengagement og arbejdsglæde inden for de fire kategorier, samt de spørgsmål, som virksomheden har tilvalgt. Leder kan vælge at dele sit dashboard med medarbejderne og bruge det i dialoger om trivsel med medarbejderne.

Anonymitet

Ledelsen kan kun se en afdelings besvarelse, når 5 og derover har besvaret.  

Chatfunktionen, hvor medarbejder og leder kan skrive med hinanden, er anonym. 

 

Øvelser/inspiration

Ledere kan tilgå mikrokurser, som giver viden og inspiration indenfor forskellige områder. Med udgangspunkt i resultater fra medarbejdernes besvarelser anbefaler systemet konkrete og praksisnære mikrokurser.

Jeg tror virkelig, det gør meget for ens arbejdsglæde, at man kan gøre det på ugentlig basis, fordi man kan komme af med sine frustrationer.

Medarbejder der har afprøvet Peakon

Brugervenlighed

Dashboardet til Workday Peakon Employee Voice tilgås i en webbrowser. Brugergrænsefladen er meget intuitiv, og den vigtigste information bliver præsenteret på forsiden. Under den samlede score er det muligt at se scoren for det enkelte spørgsmål, og hvordan udviklingen har været over tid. Navigationen er velkendt fra andre websystemer, hvorfor mange vil finde det naturligt at finde rundt på platformen.

Data bliver præsenteret på en let og overskuelig måde med tilhørende ikoner, der forklarer datapunktet. Der kan sorteres på afdelingsniveau for at få et mere detaljeret billede.

Der er et godt samlet overblik over alle medarbejdernes kommentarer. Lederen kan hurtigt anerkende kommentarer, sådan at medarbejderen ved, at den er læst af lederen. Lederen har også mulighed for at skrive et mere uddybende svar til en kommentar.

Medarbejderne har mulighed for at svare i en browser eller mobilappen til iOS og Android. Brugervenligheden er høj og det er intuitivt at besvare spørgsmål og forstå resultaterne. Resultatet giver overblik over medarbejderens besvarelse.

Her har vi mulighed for at få aggregerede data på tværs, og det er rigtigt fint, fordi vi kan se nogle tendenser på tværs, som vi ikke får ligeså klart frem med kvalitative metoder som en-til-en-samtaler.

Leder der har afprøvet Peakon

Hvad fortæller brugerne

For lederne, som er blevet interviewet, er Workday Peakon Employee Voice en overskuelig måde at få præsenteret data på. Data bliver præsenteret enkelt og forståeligt, og det bidrager til, at det er nemmere at bruge udenfor HR-afdelingen.

Workday Peakon Employee Voice er generelt meget forklarende og det gør, at der ikke er behov for understøttelse til at forstå data.

Nogle af spørgsmålene skal der sorteres lidt i, da de knytter sig til en amerikansk kontekst, men det er et godt værktøj til at åbne en dialog. Scoren skal ikke nødvendigvis ses som facit, men som afsæt for dialog.

HR-medarbejdere oplever, at det er blevet nemmere at understøtte lederne. Der bliver mindre mudderkastning og mere faglighed, når man kan referere til data.

Alt i alt

Workday Peakon Employee Voice er en omfattende løsning med stor mulighed for tilpasning til den enkelte virksomhed.

Løsningen har meget fokus på at skabe en dialog mellem medarbejder og leder, ved at leder opsætter mål, og medarbejder besvarer spørgsmål og giver kommentarer.

Der kan være en udfordring i, at lederen genkender medarbejderes sprogbrug selvom chatfunktionen mellem leder og medarbejder er anonym. 

Der kan være en udfordring i, at lederen genkender medarbejderes sprogbrug selvom chatfunktionen mellem leder og medarbejder er anonym. 

Tekniske data