Website

Digitalchikane.dk

 Hjemmesiden er skabt for at hjælpe private arbejdsgivere med at forebygge og håndtere digital chikane. Digital chikane er intimiderende eller ubehagelige henvendelser gennem digitale medier, eksempelvis online hadbeskeder, trusler, tilsvininger eller usande beskyldninger og skal forebygges og håndteres som et arbejdsmiljøproblem, der angår hele arbejdspladsen. Mange virksomheder mangler dog stadig at få sat de rette systemer og procedurer op.

Materialer til at lave sin egen undersøgelse, principper og politik, samtale med medarbejder og opfølgning.

Digital Chikane