Det støtter vi ikke

Indsatser som primært er individorienterede f.eks. alene mindfulness, psykologsamtaler el. lign.

 • Indsatser som fortrinsvis handler om fysisk sundhed
 • Ansøgninger, hvor betaling til en trivselsapp er en væsentlig del af indsatsen
 • Aktiviteter, hvor målgruppen er børn og unge, som ikke er primært erhvervsaktive
 • Privatpersoner eller enkeltpersoner der søger til rejser, uddannelse, kurser el.lign.
 • Aktiviteter, der sigter på behandling i det psykiatriske system
 • Projekter, der har fokus på anskaffelser f.eks. træningsværktøjer, redskaber, transportmidler, IT-udstyr osv.
 • Projekter, hvor byggeri- eller anlægsaktiviteter er hovedformålet for et projekt
 • Partipolitiske aktiviteter og religiøst funderede aktiviteter
 • Opgaver vi vurderer allerede løses godt i det offentlige system eller i privat virksomhed
 • Almindelig drift

Følgende kan ikke modtage donationer

 • Ansatte i Velliv Foreningen
 • Bestyrelsesmedlemmer, deres ægtefæller og børn samt personer og enheder, hvor bestyrelsesmedlemmet kan drage fordel af en bevilling
 • Medlemmer af Velliv Foreningens repræsentantskab kan ikke modtage donationer til alene egne aktiviteter eller i egenskab af virksomhedsejere. Medlemmer af Velliv Foreningens repræsentantskab, deres ægtefæller og børn, som er ansatte i en virksomhed, kan godt modtage donationer på virksomhedens vegne.