Det støtter vi ikke

 • Indsatser på virksomheder med over 250 medarbejdere herunder koncernlignende strukturer.
 • Frikøb af medarbejdere, som er en del af målgruppen for indsatsen. 
 • Udgifter til forplejning.
 • Indsatser på offentlige arbejdspladser.
 • Indsatser, som primært er individorienterede (for eksempel alene mindfulness, psykologsamtaler eller coaching).
 • Indsatser som fortrinsvis handler om fysisk sundhed.
 • Ansøgninger, hvor betaling til en trivselsapp eller andet teknisk udstyr er en væsentlig del af indsatsen.
 • Kurser til enkeltmedarbejdere eller rejser. 
 • Aktiviteter, hvor målgruppen er børn og unge, som ikke er primært erhvervsaktive.
 • Privatpersoner eller organisationer, der ikke har et CVR-nummer. 
 • Projekter, hvor det primære formål er anskaffelser (for eksempel træningsværktøjer, redskaber, IT-udstyr, licenser eller lignende).
  Byggeri- og anlægsprojekter. 
 • Partipolitiske formål og religiøst forkyndende aktiviteter.
 • Opgaver der forventes løst i det offentlige system eller i privat virksomhed.
 • Igangværende indsatser. 
 • Almindelig drift.

Følgende kan ikke modtage donationer

 • Virksomheder og organisationer, hvor ansatte i Velliv Foreningen er registreret ejer, ansat eller på anden vis kan drage økonomisk fordel af bevillingen.
 • Virksomheder og organisationer, hvor bestyrelsesmedlemmer i Velliv Foreningen er registrerede ejere, ansat eller på anden vis kan drage økonomisk fordel af en bevilling.
 • Virksomheder og organisationer, hvor medlemmer af Velliv Foreningens uddelingsudvalg er ejer, ansat eller kan drage fordel af en bevilling.
 • Virksomheder og organisationer, hvor med-lemmer af Velliv Foreningens repræsentantskab er ejer samt projekter, hvor medlemmer af Velliv Foreningens repræsentantskab er kontaktpersoner, fremgår af budgettet eller på anden vis har en aktiv rolle.