Fil

Håndbog i sociokratiske arbejdsgange

Børns Vilkår har i et projekt støttet af Velliv Foreningen arbejdet med at sikre god trivsel i en periode med stor vækst og forandringer ved at udvikle ledelsesmetoder, som udfordrer det traditionelle ledelseshieraki. Projektet har hentet inspiration fra sociokratiske arbejdsgange, som er en relativ ny måde at organisere beslutningsprocesser på i mindre og større grupper. Beslutninger træffes gennem samtykke i grupper af en vis størrelse. Disse grupper kaldes cirkler og er selvledende med eget formål og opgaver.