Info

Sekretariatet er lukket i uge 29 og 30, og derfor udbetales der ikke penge i den periode. Gå til ansøgningssystem

Søg 60.000 kr. til jeres lokale trivsel

Velliv Foreningen støtter lokale initiativer, der styrker trivsel og mental sundhed for voksne. Det kan være engagerede borgere, foreninger og virksomheder der vil igangsætte aktiviteter i dagligdagen, så flere mennesker får hjælp til at styrke deres mentale sundhed og modvirke udfordringer som ensomhed, følelsen af angst og depression, isolation, mobning og chikane.

P1A7993 Lille

I kan søge til

Indsatser, hvor hovedfokus er på den mentale sundhed. 

Aldersgruppen til indsatsen er afgrænset til unge, voksne og ældre i alderen 20-75 år. 

Mange ansøgninger handler om indsatser i forbindelse med en etableret institution, eller en allerede klar målgruppe af deltagere. Er det ikke tilfældet, skal I i ansøgningen beskrive, hvordan deltagere eller brugere til indsatsen findes.

Oplys gerne deltagerantallet, hvis der allerede er deltagere eller brugere til den indsats, I søger til. Desuden er det vigtigt, at I beskriver, hvordan deltagerne konkret indgår i indsatsen - eksempelvis ved at vedhæfte en oversigt over deltagere eller skriftlige tilsagn fra samarbejdsparter.

Typer af aktiviteter I kan søge til?

Vi støtter gerne afprøvning af initiativer, nye ideer og tiltag med lokal forankring. I kan for eksempel søge til:

lokale aktiviteter
frivilligindsatser
arrangementer
møder og kurser
formidlingsaktiviteter

 

Se her hvad vi ikke støtter

Beskriv hvad der skal foregå

Velliv Foreningen støtter gode lokale ideer, der gør en positiv forskel for den mentale sundhed. Derfor beder vi jer om i ansøgningsskemaet at beskrive:

  • de udfordringer en bevilling skal afhjælpe
  • omfanget af udfordringerne
  • den konkrete indsats I som ansøger vil iværksætte
  • det der skal komme ud af indsatsen

Hvor meget kan I søge om?

En bevilling til en lokal indsats kan max. udgøre 60.000 kr. Velliv Foreningen kan beslutte kun at bevilge en del af det ansøgte beløb. I sådanne tilfælde, opfordres I til at supplere med anden ekstern finansiering.

Ansøgers og centrale projektdeltageres kompetencer og erfaring er vigtig

Mange ildsjæle, idemagere, enkeltpersoner og konsulenter søger om midler til indsatser for et lokalt fællesskab, hvor indsatsen i større eller mindre grad gennemføres af jer selv.

For at Velliv Foreningen kan vurdere, om I som ansøger er egnet til at stå for gennemførelsen af et succesfuldt projekt, har vi behov for, at I beskriver jeres viden og de erfaringer, I trækker på til projektet. Det kan I eksempelvis gøre i et kort vedhæftet CV eller ved at opliste det i et dokument.

Kommende ansøgningsfrister

22.april 2024 kl. 23.59

22.august 2024 kl. 23.59

8. januar 2025 kl. 23.59. 

Send præansøgning nu

Brug for hjælp?

Louise Hjemmeside

Louise Wind Nielsen

Projektkonsulent

Liis Rode Hjemmeside

Liis Rumessen Rode

Administrativ koordinator