Vi arbejder for, at flere danskere får et godt liv med overskud

Se de mange projekter Velliv Foreningen allerede har støttet
Mange unge mistrives i første job
Egtved8 Lille

Mental sundhed

Velliv Foreningen støtter indsatser, der styrker den mentale sundhed på jeres arbejdsplads og i jeres lokalområde.

Repræsentantskabsvalg

I perioden 27. februar til 11. marts skal der være valg til foreningens repræsentantskab i Region Sjælland og Region Hovedstaden. Se hvilke kandidater, der skal kæmpe om at besætte de 24 pladser i repræsentantskabet.

Egtved8 Lille

Vi deler ud af overskuddet

I Velliv Foreningen deler vi ud af vores overskud. I de år, hvor afkastet af foreningens investeringer gør det muligt, udbetales 80 % af foreningens overskud til bonusudbetaling, og 20 % går til almennyttige aktiviteter, der fremmer mental sundhed i Danmark.

Læs mere om bonusudbetaling

Læs mere om de projekter Velliv Foreningen har støttet

Projekter
Vores branche
2023
Rolleklarhed og tidspres i mindre NGO'er Konsulentfirmaet Ingerfair modtager en bevilling på 1.082.835 kr. til et projekt, der sigter mod at forbedre samarbejdet mellem frivillige og medarbejdere i fem små NGO'er. Projektet har som mål at mindske rolleuklarhed, konflikter og tidspres.
Vores arbejdsplads
2023
Trivsel på tandlægeklinikken ORIS Tandlægerne i Aalborg har sikret sig en bevilling på 200.000 kr. fra Velliv Foreningen til et projekt, der er designet til at fremme trivsel blandt deres dedikerede medarbejdere. Projektet vil fokusere på at skabe psykologisk tryghed og styrke medarbejdernes trivsel.
Analyse og kampagne
2023
Hvad er den gode overgang fra barsel til arbejde, der minimerer risikoen for stressbelastning? Tænketanken EQUALIS modtager 1.613.125 kr. til et analyseprojekt, der har til formål at undersøge hvordan virksomheder understøtter en god overgang for medarbejdere fra barsel til jobmarkedet.
Forskning
2023
Hvordan øges den mentale sundhed blandt ledere og medarbejdere i produktionsvirksomheder? Arbejdsmedicin på Regionshospitalet Gødstrup modtager en bevilling på 5.746.078 kr. til et forskningsprojekt, der har til formål at udvikle, afprøve og evaluere en intervention med fokus på ledelsesstil og stresshåndtering for førstelinjeledere i produktionsvirksomheder. Hertil er målet at forebygge stress og øge mental sundhed blandt ledere og medarbejdere.

Hjernevenlig arbejdsplads

Her har vi samlet viden og værktøjer om den hjernevenlige arbejdsplads. Find viden om pauser, fordybelse, og hvordan man skaber en arbejdsplads hvor også neurodivergente trives. Find også gode råd til, hvordan man kommer godt tilbage i arbejde efter en hjernerystelse.

Hjernevenlig arbejdsplads

Danmarks Mentale Sundhedsdag 2023

Tag med til en håndfuld af de arbejdspladser, der var med til at afholde Danmarks Mentale Sundhedsdag i 2023.

Skriv dig op til Velliv Foreningens nyhedsbrev og hør nyt om medlemsaktiviteter eller uddelinger og puljer.