Vi arbejder for, at flere danskere får et godt liv med overskud

Egtved8 Lille

Danmarks Mentale Sundhedsdag

Velliv Foreningen inviterer alle danske arbejdspladser til at deltage i Danmarks Mentale Sundhedsdag. Alle arbejdspladser kan søge 10.000 kr. til et event om mental sundhed.

Mental sundhed

Velliv Foreningen støtter indsatser, der styrker den mentale sundhed på jeres arbejdsplads og i jeres lokalområde.

Egtved8 Lille

Velliv Foreningens bonusordning

I Velliv Foreningen deler vi ud af vores overskud. I de år, hvor afkastet af foreningens investeringer gør det muligt, udbetales 80 % af foreningens overskud til bonusudbetaling, og 20 % går til almennyttige aktiviteter, der fremmer mental sundhed i Danmark.

Velliv Foreningens repræsentantskab sender i 2024 400 mio. kr. ud til medlemmerne. Pengene udbetales i maj, uge 21.  

Læs mere om bonusudbetaling

Danmarks Mentale Sundhedsdag

Få inspiration til jeres Danmarks Mentale Sundhedsdag - se hvad arbejdspladser fandt på sidste år. Søg indtil 1. juni 2024.

Danmarks Mentale Sundhedsdag

Læs mere om de projekter Velliv Foreningen har støttet

Projekter
Vores branche
2023
Rolleklarhed og tidspres i mindre NGO'er Konsulentfirmaet Ingerfair modtager en bevilling på 1.082.835 kr. til et projekt, der sigter mod at forbedre samarbejdet mellem frivillige og medarbejdere i fem små NGO'er. Projektet har som mål at mindske rolleuklarhed, konflikter og tidspres.
Forskning
2023
Godt på vej i arbejdslivet: Skab plads til flere unge nyansatte i mindre virksomheder TeamArbejdsliv modtager en bevilling på 5.545.663 kr. til et forskningsprojekt, der sigter mod at undersøge og facilitere arbejdspladsintegration for unge med mentale helbredsudfordringer i små og mellemstore virksomheder.
Analyse og kampagne
2023
Hvad er den gode overgang fra barsel til arbejde, der minimerer risikoen for stressbelastning? Tænketanken EQUALIS modtager 1.613.125 kr. til et analyseprojekt, der har til formål at undersøge hvordan virksomheder understøtter en god overgang for medarbejdere fra barsel til jobmarkedet.
Vores arbejdsplads
2023
Arbejdsmiljøundersøgelse samt opfølgende arbejde med henblik på bedre trivsel Dansk Skuespillerforbund modtager en bevilling på 144.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der har til formål at forebygge psykisk nedslidning og styrke den psykologiske tryghed blandt medlemmerne.

Hjernevenlig arbejdsplads

Her har vi samlet viden og værktøjer om den hjernevenlige arbejdsplads. Find viden om pauser, fordybelse, og hvordan man skaber en arbejdsplads hvor også neurodivergente trives. Find også gode råd til, hvordan man kommer godt tilbage i arbejde efter en hjernerystelse.

Hjernevenlig arbejdsplads
Skriv dig op til Velliv Foreningens nyhedsbrev og hør nyt om medlemsaktiviteter eller uddelinger og puljer.