Website

Øvelser for telefonrådgivere

RådgivningDanmark har fået støtte til at udvikle efteruddannelsesmateriale, der kan bruges til efteruddannelse af telefonrådgivere. Øvelserne tager afsæt i bogen "Telefonrådgivning - En grundbog", og henvender sig til civilsamfundets telefonrådgivninger, socialrådgivere, socialpædagoger, sygeplejersker, sundhedsplejersker og lignende fagprofessionelle gennemfører telefonisk som en del af deres arbejde.

De handler både om det, der sker i mødet mellem bruger og rådgiver, og om de rammer, som skal være på plads rundt om rådgiverne, hvis de skal trives og yde rådgivning af høj kvalitet.

Materialet kommer blandt andet omkring samtaler om at håndtere det, der er svært, relationer til brugeren, og når det går galt i samtalen.