Gais

GAIS måler trivsel gennem syv faktorer og i alt 38 spørgsmål. Spørgsmålene og de syv faktorer er testet af GAIS blandt et stort antal personer. Målingen gennemføres, når virksomheden vælger at sætte den i gang. GAIS tilbyder også en koncentreret måling som kun indeholder syv spørgsmål, der spørger direkte ind til de syv dimensioner. Virksomheden har mulighed for at tilføje egne spørgsmål og der findes et særskilt APV-modul som gør det muligt at gennemføre en brancherettet APV-kortlægning af både det fysiske og det psykiske arbejdsmiljø.

3 gode ting

  1. En trivsels- og APV-platform med tilbud om viden og øvelser til ledelse og den enkelte medarbejder.
  2. God støtte til processen både før, under og efter gennemførelse af målinger.
  3. Ledelsen kan sammenligne virksomhedens resultater med branchegennemsnit.

Opmærksomheder

GAIS er et bredt værktøj med flere typer af undersøgelser og mange analysefunktioner. Det kan være en ide at begynde med at anvende trivselsdelen.

Tilbagemelding

Medarbejderen kan på sin personlige tilbagemelding se sin samlede score for trivsel og scoren på de enkelte faktorer samt en sammenligning med seneste måling. Derudover har medarbejderen adgang til gode råd i forbindelse med de syv dimensioner, både hurtige råd og råd som går dybere.

Ledelsen kan se en samlet score for trivsel og de syv enkelte faktorer både for virksomheden og for afdelingen samt for udvikling over tid. Ledelsen har adgang til en lang række opdelinger af svar som kan give analytisk indsigt i forhold til, hvor det går godt og mindre godt blandt medarbejderne. Hvis funktionen er tilvalgt, kan ledelsen anonymt se de kommentarer, som medarbejderne skriver og anonymt gå i dialog med medarbejderen. 

Anonymitet

Ledelsen har kun adgang til at se besvarelser, når fem eller flere medarbejdere har besvaret, men kan aldrig se den enkelte medarbejders besvarelse. De skriftlige kommentarer fra medarbejdere er altid anonyme.

Øvelser/inspiration

Ledelsen har adgang til en stor vidensportal med konkrete artikler og forslag til handling på baggrund af medarbejdernes besvarelser og trivsel. Ledelsen kan oprette handlinger, som er koblet til en undersøgelse og som kan deles med andre brugere

Medarbejderne får anbefalinger til handlemuligheder og dybere artikler, der kan læses til inspiration.

Der er et filter ved en-til-en-samtalerne, fordi der er autoritetsforskel. Jeg tror, man kan fjerne noget af det filter med en løsning som denne, hvor de kan få lov til at sidde med det selv, hvor jeg ikke konfronterer dem.

Leder der har afprøvet GAIS

Brugervenlighed

Man tilgår GAIS via en webbrowser på mobil, tablet eller desktop. En leder kan selv oprette sin virksomhed hos GAIS. Det gøres gennem enkle trin, sådan at alle nødvendige informationer bliver oprettet i systemet. Brugergrænsefladen er let forståelig, informativ og guidende. GAIS er udviklet sådan, at deres platform også kan anvendes uden kundesupport, og det kommer til udtryk i et intuitivt og vejledende design.

Når medarbejdere har besvaret undersøgelser, får lederen præsenteret alle data i et overskueligt dashboard med understøttende information. Fra forsiden vises en samlet score, som er en hurtig indikator på medarbejdernes trivsel.

For medarbejderen er det enkelt at besvare spørgsmål. Efter en besvarelse får medarbejderen et samlet resultat, som er meget lig den visning lederen ser, og får samtidig anbefalet konkrete øvelser til at forbedre nogle af de belyste temaer.

Både for medarbejdere og ledere fungerer navigationen intuitivt, uden at man som bruger farer vild i undermenuer eller lignende. Den enkelte medarbejder kan også selv oprette en konto hos GAIS, og få de samme funktioner uden, at ledelsen har adgang til data.

Der kan købes adgang til at udarbejde en APV, som fremstilles på samme måde og i samme design, som i resten af Gais. Medarbejderne besvarer som almindelige Gais-målinger. Det gør det nemt at forstå og skaber genkendelighed fra de faste målinger.

Der er et filter ved en-til-en-samtalerne, fordi der er autoritetsforskel. Jeg tror, man kan fjerne noget af det filter med en løsning som denne, hvor de kan få lov til at sidde med det selv, hvor jeg ikke konfronterer dem.

Leder der har afprøvet GAIS

Hvad fortæller brugerne

Brugere fortæller, at GAIS er nem at starte op. Som leder får du præsenteret indsigter og data på en interessant måde med det vigtigste først. Hvis du gerne vil dykke mere ned i data, er der rig mulighed for det. Der er mange muligheder med GAIS, men du behøver ikke bruge alle funktioner til at starte med. Den visuelle visning af data er motiverende at klikke rundt i, og det er særligt interessant for en stor virksomhed med de mange muligheder for filtrering.

Som medarbejder er det enkelt at besvare spørgsmål, og det er interessant at se sin egen score og forslag til, hvad der kan arbejdes med at forbedre. Det er intuitivt designet og meget brugervenligt.

Alt i alt

GAIS er en omfattende og gennemarbejdet løsning, som måler trivsel ud fra syv dimensioner og 38 spørgsmål. GAIS tilbyder yderligere et modul til gennemførelse af APV. Løsningen kan både anvendes hyppigt og mindre hyppigt.

Løsningen har et stort fokus på, at ledelsen får informationer, der gør det muligt at skabe organisatoriske forandringer – samtidig med at tilbagemeldingen til medarbejderen giver et svar på egne resultater, mulighed for at sammenligne over tid samt guides og anbefalinger.

Det vil for nogle være en udfordring, at der er mange spørgsmål (når løsningen anvendes mindre hyppigt).

Tekniske data