KOMPIS

KOMPIS er en app, som opfordrer medarbejderen til at gennemføre en række fysiske og mentale øvelser, som sigter på at træne robusthed. Derudover måles sundhed og performance på seks parametre, hvor medarbejderne fx ugentligt besvarer 10 spørgsmål om fysiske og psykiske forhold. Spørgsmål og øvelser er udarbejdet af en forsker, der har undersøgt, hvilke øvelser der har størst effekt ud fra besvarelsen af spørgsmålene.

3 gode ting

  1. Særligt fokus på individualiserede øvelser der bidrager til mental og fysisk sundhed.
  2. Integration med fx sundhedsforsikring, som guider medarbejderen videre.
  3. Høj grad af anonymitet, med en minimumsgrænse på minimum 20 medarbejderrespondenter ved generering af rapporter.

Opmærksomheder

Mange øvelser er rettet mod den enkelte medarbejder eller medarbejderne i fællesskab, men der er mindre fokus på ledelsens muligheder for organisatorisk forebyggelse.

Tilbagemelding

Medarbejderen kan se egen KOMPIS-score samt scoren opdelt i forhold til velvære, smerte og stress. Der er adgang til en kurve over egen udvikling samt en anonymiseret samlet KOMPIS-score for afdelingen/virksomheden.

Hvis medarbejderens score over en periode er nedadgående, tilbydes medarbejderen kontakt til eksternt sundhedsfagligt personale.

Ledelsen har adgang til at se virksomhedens og afdelingers samlede KOMPIS-score, samt fx medarbejdernes brug af app’en. Der er også adgang til at se score på de seks parametre.

 

Anonymitet

Ledelsen kan kun se en afdelings besvarelse, når 20 og derover har besvaret.

 

Øvelser/inspiration

En væsentlig del af app’en er, at medarbejderne gennemfører fysiske og mentale øvelser uafhængigt af de spørgsmål, der stilles.

Brugervenlighed

KOMPIS-scoren er let at afkode med farveindikation. Brugergrænsefladen er simpel og intuitiv med få væsentlige funktioner fra forsiden. KOMPIS anbefaler relevante øvelser, som er korte og letforståelige med tydelig guidning både visuelt og auditivt. Der er også mulighed for at anvende forskellige værktøjer og høre interviews med forskere og andre videnspersoner. Brugergrænsefladen er velkendt fra andre apps, og det er derfor nemt at finde rundt i viden og værktøjer uden særlige forkundskaber.

Ledelsen har mulighed for at få adgang til et dashboard, hvor den samlede score for medarbejderne kan ses, og en generel visning af medarbejdernes data præsenteres. Dashboardet er enkelt og velkendt bygget op, hvilket gør det let at navigere i og afkode. KOMPIS kan også anvendes uden dashboard.

Der er ikke 1.000 knapper, og det er rigtig dejligt. Det kan, hvad det skal.

Medarbejder der har afprøvet KOMPIS

Hvad fortæller brugerne

Brugere fortæller, at det er nemt besvare spørgsmål, og man enkelt bliver ledt videre til det, der kan have værdi at arbejde med selv. Det er intuitivt at navigere og starte øvelser. I det daglige fungerer det godt at modtage notifikationer, så man ikke glemmer at få gjort sine øvelser eller få svaret på spørgsmål.

Brugerne har været i løbende kontakt med KOMPIS ved implementeringen og føler sig godt serviceret.

 

Alt i alt

KOMPIS er en omfattende løsning, som både tilbyder øvelser til medarbejderne og en måling af sundhed og performance ud fra 10 spørgsmål.

Løsningen har mest fokus på, at den enkelte medarbejder styrker sin modstandsdygtighed og ydeevne.

Det kan være en udfordring, at der er mindre fokus på at skabe viden, der gør det muligt for ledelsen at skabe organisatoriske forandringer.

Tekniske data