Podcast

Job på trods

”Job på trods” er en podcastserie i tre afsnit, der handler om det rummelige arbejdsmarked og mennesker med handicap fra Videncenter om Handikap og TeamArbejdsliv.