Fil

Udvikling i forekomsten af mental sundhed blandt erhvervsaktive unge 2013-2021

Rapport udarbejdet hos Statens Institut for Folkesundhed (SIF) ved Syddansk Universitet (SDU), der har til formål at belyse udviklingen i forekomsten af mental sundhed blandt henholdsvis erhvervsaktive unge danskere i alderen 18-34 år i perioden fra 2013 til 2021.