Podcast

Når Generation Præstation kommer på arbejdsmarkedet 3:3 - Når nyansatte unge mistrives: Hvad gør vi?