Fil

Udvikling i forekomsten af mental sundhed blandt erhvervsaktive 2013-2021

Rapport udarbejdet af Statens Institut for Folkesundhed (SIF) ved Syddansk Universitet (SDU), der har til formål at belyse udviklingen i forekomsten af mental sundhed blandt henholdsvis erhvervsaktive danskere i alderen 18-75 år i perioden fra 2013 til 2021.