Investeringer

Bestyrelsen fastlægger foreningens overordnede investeringsstrategi.

Det er bestyrelsen, der træffer beslutning om Velliv Foreningens overordnede investeringsstrategi. Foreningens direktør Lars Wallberg træffer beslutning om justeringer af investeringerne indenfor de af bestyrelsens fastlagte rammer. Investeringsstrategien omfatter den del af foreningens formue, der ikke er investeret i datterselskabet Velliv, og omfatter en formue på ca. 2 mia. kr.

Bestyrelsen har på sit bestyrelsesmøde 10. marts 2022 lagt sig fast på en ny investeringsstrategi med følgende fordeling:

  • 25 % obligationer og lån med høj kreditværdighed (fx danske realkreditobligationer).
  • 10 % obligationer og lån med lavere kreditværdighed (fx fonde med lån til og obligationer udstedt af virksomheder).
  • 40 % børsnoterede aktier.
  • 25 % alternative investeringer (fx fonde med aktier i ikke-børsnoterede virksomheder og ejendomme). 

Fordelingen kan afvige indenfor fastlagte udsvingsbånd, og der er er desuden fastlagt grænser for rente- og valutakursrisiko. Investeringerne foretages under hensyntagen til ansvarlig investeringspraksis, som fastlægges af bestyrelsen.