Info

Sekretariatet er lukket i uge 29 og 30, og derfor udbetales der ikke penge i den periode. Gå til ansøgningssystem

Anvendelsesorienteret forskning

Velliv Foreningen vil fremme forskning, der udvikler nytænkende initiativer, ny viden, nye metoder eller værktøjer. Forskningen skal foregå i et tæt samarbejde med arbejdspladser. Søg til forskningsprojekter for hele arbejdspladsen, unge og førstegangsansatte, lederne eller seniorerne. 

Seniorpraksis Og Center For Humanistisk Sundhedsforskning

Hvem kan søge

Forskningsinstitutioner og -miljøer i tæt samarbejde med små og mellemstore private virksomheder med op til 500 ansatte og brancheorganisationer.

PhD-studerende kan indgå i forskningsprojektansøgninger.

Forskningsprojekter

Velliv Foreningen vil fremme forskning, der udvikler nytænkende initiativer, ny viden, nye metoder eller værktøjer. Forskningen skal foregå i et tæt samarbejde med arbejdspladser.

Indsatsen for mental sundhed i arbejdslivet skal forbedres med udgangspunkt i forskningsbaseret viden og virkningsfulde værktøjer. Viden og værktøjer skal understøtte de indsatser, som vi ønsker at støtte på øvrige områder og i kampagner og aktiviteter målrettet indsatsen på private arbejdspladser.

Vi støtter forskning, der udvikler nytænkende initiativer, ny viden, nye metoder eller værktøjer. Forskningen skal foregå i et tæt samarbejde med arbejdspladser for at forebygge eller håndtere mentale sundhedsudfordringer:

  • på små og mellemstore virksomheder
  • for unge- og førstegangsansatte*
  • for ledere
  • for seniorer

 

* Da Velliv Foreningen har støttet flere projekter målrettet onboarding af unge og førstegangsansatte vidensarbejdere, kan der indtil videre ikke søges støtte til projekter, der hovedsageligt arbejder med dette tema. Der kan fortsat søges om støtte til projekter med et helt eller delvist fokus på eksempelvis onboarding af faglærte unge og førstegangsansatte og ledelse af unge vidensmedarbejdere.

 

Tæt på arbejdspladserne

Et vigtigt mål med forskningsprojekterne er at kunne udvikle og udbrede ’best practice’, som virksomhederne kan tage afsæt i, når de vil engagere sig i konkrete indsatser for mental sundhed.

Forskningsindsatsen skal være innovativ og med et tværfagligt og interdisciplinært fokus, så forskningsresultaterne i høj grad går i spænd med den nuværende og fremtidige virkelighed på arbejdspladserne. Desuden forudsættes et væsentligt indslag af involvering og formidling i forhold til arbejdspladserne. Det er også Velliv Foreningens ambition, at yngre forskere kan medvirke til en vitalisering af arbejdslivsforskningen.

Det er desuden Velliv Foreningens mål at medvirke til at skabe rammer for videndeling mellem forskningsprojekterne og rammer, hvor arbejdspladser og forskere kan mødes og udvikle nye løsninger.

Ansøgningsfrister

22. april 2024 kl. 23.59. Svar kan forventes september 2024.

22. august 2024 kl. 23.59. Svar kan forventes december 2024.

8. januar 2025 kl. 23.59. Svar kan forventes ultimo april 2025.

OBS! Prækvalifikationen skal indsendes 8 uger inden ansøgningsfristen.

Hvordan kan kendte mentale sundhedsudfordringer forebygges?

Velliv Foreningen støtter projekter, der afdækker, hvordan kendte mentale sundhedsudfordringer kan forebygges, hvordan aktører på den enkelte arbejdsplads kan handle og opnå resultater, og hvordan strukturer og rammer i samfundet kan fremme mental sundhed. Projekter med fokus på nye mentale sundhedsudfordringer, der har særlig relation i arbejdslivet, kan også opnå støtte.

Eksempel på et forskningsprojekt om seniorpraksis