Det støtter vi ikke

Det støtter vi ikke

 • Forskning, hvor målgruppen ikke primært er erhvervsaktive ansat i private virksomheder.
 • Forskning, som ikke er anvendelsesorienteret ift. brug på arbejdspladser.
 • Indsatser, som primært er individorienterede (for eksempel alene mindfulness, psykologsamtaler eller lignende).
 • Indsatser, hvor målgruppen er børn og unge, som ikke er primært erhvervsaktive.
 • Aktiviteter, hvor målgruppen er ældre end 75 år. 
 • Privatpersoner eller organisationer, der ikke har et CVR-nummer. 
 • Indsatser som fortrinsvis handler om fysisk sundhed.
 • Byggeri- og anlægsprojekter.
 • Partipolitiske formål og religiøst forkyndende aktiviteter.
 • Indsatser vi vurderer allerede løses godt i det offentlige system eller i privat virksomhed.
 • Almindelig drift.

   

Følgende kan ikke modtage donationer

 • Virksomheder og organisationer, hvor ansatte i Velliv Foreningen er registreret ejer, ansat eller på anden vis kan drage økonomisk fordel af bevillingen.
 • Virksomheder og organisationer, hvor bestyrelsesmedlemmer i Velliv Foreningen er registrerede ejere, ansat eller på anden vis kan drage økonomisk fordel af en bevilling.
 • Virksomheder og organisationer, hvor medlemmer af Velliv Foreningens uddelingsudvalg er ejer, ansat eller kan drage fordel af en bevilling.
 • Virksomheder og organisationer, hvor med-lemmer af Velliv Foreningens repræsentantskab er ejer samt projekter, hvor medlemmer af Velliv Foreningens repræsentantskab er kontaktpersoner, fremgår af budgettet eller på anden vis har en aktiv rolle.