Krav og forventninger

Krav og forventninger

Hvad må du sende til Velliv Foreningen?

Du bør kun indsende nødvendige og relevante personoplysninger, når du kontakter Velliv Foreningen. Derfor bedes du venligst undlade at sende os dit CPR-nummer, helbredsoplysninger, fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, og andre følsomme personoplysninger.

Vi henstiller desuden til, at du anonymiserer/overstreger eventuelt CPR-nummer på dokumenter, da vi ikke har brug for at behandle dit CPR-nummer i vores besvarelse af din henvendelse.