Podcast

Når Generation Præstation kommer på arbejdsmarkedet

Center for Ungdomsforskning på Aalborg Universitet har modtaget støtte til at undersøge, hvordan midlertidige ansættelser, præstationskultur og arbejdsmiljøforhold påvirker den mentale trivsel blandt unge i første job. Det er der blandt andet kommet en podcastserie på tre afsnit ud af.

Ungdomsforskning