Politikker, regler og retningslinjer

P1A8853 Lille

Politikker

Velliv Foreningen har vedtaget en række politikker som retningslinjer for, hvordan foreningen skal agere på forskellige områder.

Honorarer og mødediæter

Velliv Foreningen har fuld åbenhed om honorarer til repræsentantskab og bestyrelse. 

Hvert medlem af repræsentantskabet modtager et årligt honorar på 25.000 kr. samt en mødediæt på 7.500 kr. pr. møde.

Yderligere honorarer:

  • Medlemmer af valgbestyrelsen: 20.000 kr.
  • Medlemmer af nomineringsudvalget: 30.000 kr.
  • Medlemmer af uddelingsudvalget: 40.000 kr.
  • Bestyrelsesmedlemmer: 160.000 kr.
  • Næstformand for bestyrelsen: 280.000 kr.
  • Bestyrelsesformand: 400.000 kr.

Regler for valg og valgbistand

Valg til repræsentantskabet foregår hvert andet år – på skift i Øst- og Vestdanmark. Retningslinjerne for Velliv Foreningens rolle under valget er klart defineret.

I forbindelse med valg, er det et vigtigt princip for os, at vi bistår alle kandidater ens. Det gælder både nyopstillere og genopstillere.

Derfor udvikler og producerer vi ikke valgmateriale personligt til enkelte kandidater, men producerer materialer, som alle kandidater har mulighed for at bestille efter opstillingsfristen. Vi agerer heller ikke valgsekretariat for de opstillede kandidater.

Vi tilbyder dog alle kandidater bistand i forbindelse med opstillingen og udformningen af deres præsentation på vores hjemmeside.

Hvis du vil vide mere, kan du læse foreningens valgregulativ. I valgregulativet finder du reglerne for selve valgets afholdelse, mens du i vores vedtægter finder bestemmelserne for, hvem der kan stille op, og hvordan du stiller op. 

De enkelte repræsentantskabsmedlemmer er valgt for fire år af gangen. I 2024 er der valg i Østdanmark (Region Sjælland og Region Hovedstaden). I 2026 er der valg i Vestdanmark (Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark).