Video

Bedre mental sundhed for mænd

Projekt ’Bedre mental sundhed for mænd ‐ fokus på trivsel på arbejdspladsen’ havde til formål at arbejde for at skabe bedre betingelser for, at mænds stress- og andre psykiske vanskeligheder forebygges, opspores og afhjælpes mere effektivt, og at der bliver gjort en indsats for, at mænd lærer at kende til tegnene på psykisk mistrivsel.