Video

Bedre mental sundhed for mænd

Projekt ’Bedre mental sundhed for mænd ‐ fokus på trivsel på arbejdspladsen’ havde til formål at arbejde for at skabe bedre betingelser for, at mænds stress- og andre psykiske vanskeligheder forebygges, opspores og afhjælpes mere effektivt, og at der bliver gjort en indsats for, at mænd lærer at kende til tegnene på psykisk mistrivsel. 

Tal med din kollega - du kender ham bedst