Bonus

I Velliv Foreningen deler vi ud af vores overskud. I de år, hvor afkastet af foreningens investeringer gør det muligt, får foreningens medlemmer udbetalt bonus. Som udgangspunkt går 80 % af foreningens overskud til bonusudbetaling, og 20 % går til almennyttige aktiviteter, der fremmer mental sundhed i Danmark.

Ani I Sofa Illustration 770X487px

Din bonus

Der udbetales kun en bonus, hvis der er overskud. 2022 har på mange måde været et exceptionelt udfordrende år. Inflationen i samfundet har været høj, og krigen har gjort markederne usikre. De forhold påvirker også finansmarkederne og dermed, om det har været muligt at skabe afkast og overskud i Velliv og i Foreningen. Det har det desværre ikke. Derfor har repræsentantskabet besluttet, at der ikke udbetales bonus i år. Historisk har Velliv Foreningen kunnet udbetale en bonus til mellemmerne af årets overskud på mellem 200-400 mio. kr. hvert år. Velliv har positive forventninger til 2023, og derfor håber vi, at vi i årene fremad igen vil kunne udbetale en bonus til medlemmer.

Hvad er sammenhængen mellem pension, bonus og uddelinger?

Hvor kommer pengene til bonusuddeling fra? Vellivs investeringer af egen formue giver Vellivs overskud. Dette sammen med Velliv Foreningens egne investeringer giver foreningens samlede overskud. Og dette fordeles til bonus og uddelinger.

Generelle spørgsmål om bonus

I de år med overskud kan der udbetales bonus. Se videoen, der forklarer hvordan pengene arbejder i forhold til pension, bonus og almennyttige uddelinger.

Flere spørgsmål og svar om bonus