Bonus

I Velliv Foreningen deler vi ud af vores overskud. I de år, hvor afkastet af foreningens investeringer gør det muligt, får foreningens medlemmer udbetalt bonus. 
I 2024 sender repræsentantskabet 400 mio. kr. ud til medlemmerne. Bonusudbetalingen vil ske til medlemmernes NemKonto i maj, i uge 21. Bonussatsen er beregnet til ca. 0,16 % af medlemmernes opsparing pr. 31. december 2023. Det svarer til 1.638 kr. pr. opsparet mio.

Ani I Sofa Illustration 770X487px

Velliv Foreningens bonusmodel

Som medlem af Velliv Foreningen kan man forvente medlemsbonus i år med overskud. Bonussen udbetales kontant og er et synligt bevis på, at det går godt i foreningen og pensionsselskabet. Samtidig giver den mulighed for, at medlemmerne selv kan vælge, hvordan de ønsker at bruge pengene.

Medlemmerne skal betale indkomstskat af deres bonus. Foreningen har fået foretaget beregninger af uafhængige eksperter, der viser, at der ikke er væsentlige skattemæssige fordele ved andre modeller. 

Der har løbende været drøftelser i repræsentantskabet om bonusordningen og så sent som i efteråret fik den nuværende model meget stor opbakning. Foreningen er imidlertid åben for at undersøge, om ordningen kan finjusteres til gavn for medlemmerne, og derfor er der nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på det.

Foreningens samlede overskudsmodel fordeler overskuddet, så 80 % går til medlemsbonus og 20 % til almennyttige aktiviteter indenfor mental sundhed. Det er et område, der ikke er så mange andre, der støtter, og hvor der aktuelt og fremover er et stort behov. Foreningens overskudsmodel er en pakkeløsning, så hvis man ændrer rammerne for bonusordningen, risikerer man også at påvirke det almennyttige område.

Aktuelle spørgsmål og svar om bonus

Generelle spørgsmål om bonus

I de år med overskud kan der udbetales bonus. Se videoen, der forklarer hvordan pengene arbejder i forhold til pension, bonus og almennyttige uddelinger.

Hvad er sammenhængen mellem pension, bonus og uddelinger?

Hvor kommer pengene til bonusuddeling fra? 
Vellivs investeringer af egen formue giver Vellivs overskud. Sammen med Velliv Foreningens egne investeringer giver dette foreningens samlede overskud. Dette fordeles til bonus og uddelinger.