Fil

Værktøjer og arbejdsgange til trivsel i designarbejde

I projektet "Kunsten at trives" er der udarbejdet en række metoder og arbejdsgange til at udforske spørgsmål gennem en kunstnerisk proces.

Introduktion forklarer, hvordan man kan dykke ned i et brændende spørgsmål eller situation og sammensætte metoderne ud fra behov. Processen bygger på Jungs fire psykologiske funktioner, som er: intuition, sansning, det mentale og vores følelser. De fire funktioner, kan beskrives som vores oprindelige måder at vide på.

I værktøjskassen er tre kunst- og naturbaserede metoder, som har vist sig let tilgængelige og virkningsfulde til at opbygge trivsel i de praktiske kreative processer. Metoderne er The other hand; Fülge – kraftdyr og Medicine walk.