Website

Materialer fra projektet Nærvær og compassion træning til hospicemedarbejdere er samlet på en webside. Forskningsprojektet bygger på to kendte og evidensbaserede interventioner – Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) og compassiontræning. På siden er samlet en lang række meditationer, og en værktøjskasse med en række lydøvelser. 

 

Meditationer

I arbejdet med livstruede syge og døende er sundhedsprofessionelle ofte dem, der kommer tættest på al den lidelse, der opstår i forbindelse med at være ved at dø. Man er konfronteret med både fysisk, følelsesmæssig, social og eksistentiel lidelse hos patienter og pårørende. 

Konstant at være konfronteret med lidelse kan medføre en ’overinvolvering’ og dermed en følelse af magtesløshed, der kan føre til stress og udbrændthed. Hermed bliver man udsat for ’empati-udmatning’, som det kaldes, når man ikke længere formår at sætte sig ind i patienter og pårørendes livssituation. 

Hospice-medarbejdere er derfor i risikogruppe for mentale sundhedsudfordringer, da arbejdet med døende kan være mentalt og emotionelt belastende. Det er derfor vigtigt at styrke hospicemedarbejderes evne til at reagere empatisk og at udvise indlevelse, uden at det fører til empati-udmattelse.

Sitet præsenterer et træningsprogram, der styrker det at være nærværende og udvise empati uden at det i så høj grad belaster den sundhedsprofessionelle personligt. 

Meditationer