Sumondo

Sumundo måler stressniveau hos brugeren ud fra tiden mellem hjerteslag. Måling sker i kombinationen mellem brug af et armbåndsur og en tilhørende app. Man kan enten måle kontinuerligt gennem døgnet eller mindst fem minutter hver dag. Målemetoden er udviklet ved hjælp fra forskere og er klinisk godkendt. Sumondo bygger som den eneste løsning på en fysisk måling, mens de øvrige produkter er baseret på, at medarbejderen besvarer spørgsmål.

3 gode ting

  1. Kan give medarbejderen en tidlig indikation på stress.
  2. Mulighed for hyppige målinger dagligt med objektive data.
  3. Har konkrete øvelser til at arbejde personligt med stress.
    Opmærksomheder

 

Opmærksomheder


Kræver en sensor til at måle hjerterytme (smartwatch), der kan bruges produkter fra Mio, Garmin, Polar og Sumondo health Band. Det kan være en udfordring, at der ikke er en nedre grænse for at beregne en afdelings stressniveau.

Tilbagemelding

Medarbejderen får en personlig tilbagemelding om egen stressniveau, hvor scoren sammenlignes med et gennemsnit af besvarelser.

Ledelsen har adgang til at se både det samlede stressniveau for hele virksomheden og for afdelingen.

 

Anonymitet

Ledelsen kan altid se en afdelings gennemsnitlige stressmåling. 

 

Øvelser/inspiration

Medarbejderen har adgang til en wellness-guide med vejrtrækningsøvelser, musikterapi, guidet meditation mv.

Brugervenlighed

Sumondos app er overskuelig med få relevante funktioner. Det er enkelt at navigere via en menu i bunden af skærmen. Sensoren, som kan være et smartwatch, tilkobles via Bluetooth. Når der er forbindelse, vises hjerteslag på skærmen. Det er nemt at starte en stressmåling, hvor der vælges en varighed, inden målingen startes. Det er muligt at følge målingen på skærmen eller blot vente, til der kommer en besked med resultatet. Resultatet vises i et diagram med farverne rød, gul og grøn, hvilket gør det enkelt at afkode stressniveauet, uanset om brugeren forstår tallene bag. Øvelserne er lette at forstå med simple animationer, der fx viser den rytme, du skal trække vejret i. Det er muligt at integrere sundhedsdata fra andre systemer, hvis dette tillades. Det kan fx være løb- eller cykeldistancer. Sumondo har lavet en velbeskrevet brugerguide, som giver forståelse for talværdier, og hvordan du kommer i gang med løsningen. Det er en fordel at læse guiden inden start.

Jeg bruger data til at reflektere over, om der er noget, som er stressende, og som jeg kan undgå fremadrettet.

Leder der har afprøvet Sumondo

Hvad fortæller brugerne

De brugere, som er blevet interviewet, fortæller, at det er intuitivt at bruge appen og nemt at forstå resultaterne med velkendt farveindikation. Det er motiverende for brugen af appen at se resultaterne for stressmålingen og historikken.

 

Alt i alt

Sumondo er en specifik løsning, som bygger på en fysisk måling af stressniveau frem for på besvarelser af spørgsmål. Løsningen er således baseret på objektive data om stressniveau som efterfølgende kræver fortolkning. Der lægges op til at den anvendes hyppigt og løsningen fokuserer både på, at medarbejderen skal arbejde med sig selv, samt at ledelsen får informationer, der gør det muligt at skabe organisatoriske forandringer. Det kan være en udfordring, at ledelsen ikke får nogen viden om, hvad det er for nogle belastninger, som udløser eventuel stress.

Tekniske data