Video

Lederes stresshåndtering

Fem videoerne målrettet ledere, der ønsker at forebygge stress eller har været sygemeldte med stress. Videoerne har til formål at skabe mental sundhed og robusthed. Videoerne indeholder viden, metoder og værktøjer til håndtering og forebyggelse af stress samt tilbagevenden til arbejde efter sygemelding pga. stress. 

Grundet den oprindelige udvikling til et gruppeforløb for ledere indeholder videoerne refleksions- og makkerøvelser, men videoerne kan også bruges individuelt.

Courage Pro har udviklet forløbet.

Stresstrappen

Adfærdsstrategier ved stress

Autoritet og relation til stress

SCARF-modellen og relation til stress

Grænser mellem arbejdsliv og privatliv