Gå til sidens indhold

Trivsel for alle

General trivsel

Fællesskaber skaber mental sundhed

Velliv Foreningen har støttet projektet "Fælleskaber skaber mental sundhed" hos ArbejdsmiljøCentret (nu Human House), der skulle belyse, hvordan man skaber en åben virksomhedskultur, hvor medarbejdere med mentale sundhedsudfordringer gribes.

Det er der kommet et hæfte med 11 værktøjer til at starte samtalen om mental sundhed ud af. De kan bruges til at komme i gang med at forbedre den mentale sundhed: Som scor din mentale sundhed, sæt dialogen i gang, bliv klogere på typer af stress. 

Læs mere om projektet her.

Find hæftet her.

Integration på arbejdspladsen

Analyse af modtagelse af ukrainere på danske arbejdspladser

En stor del af de ukrainske flygtninge i Danmark er i løbet af meget kort tid kommet ind på arbejdsmarkedet. Hvordan har virksomhederne tacklet den nye situation, som ingen i forvejen havde en drejebog for? Hvad har det betydet for kollegerne? Og for ukrainerne selv?

Velliv Foreningen har støttet en analyse baseret på interviews på 25 tilfældigt udvalgte private virksomheder, der har ansat mindst en ukrainsk flygtning. Analysen giver et øjebliksbillede af erfaringer på arbejdspladserne i en helt speciel situation i dansk integrationshistorie. 

Hent analysen.

Konflikter og tone

God tone på værkstedet

Et projekt gennemført af Dansk Metal og Autobranchen Danmark har sat fokus på, hvordan man, ved at arbejde med respekt, kan skabe et endnu bedre arbejdsmiljø i autobranchen. Et materiale er udviklet i den forbindelse. Materialet giver blandt andet en guide til et sprogligt servicetjek, et opgør med brok og drillerier, og opmærksomhed på generationsforskelle.

Hent materialet her.

Digital chikane

Hver 10. privatansatte er udsat for digital chikane - ny undersøgelse fra Digitalt Ansvar støttet af Velliv Foreningen.

Læs analysen.

Job uden konflikter

Stop vold, trusler og krænkelser på jobbet. CERTA Intelligence & Security har lanceret www.jobudenkonflikter.dk. Digitale værktøjer, som stilles frit til rådighed for danske SMV’er. Det indbefatter bl.a. en selv-test om problemerne i virksomheden, en individuel tilstandsrapport og dertilhørende anbefalinger – alle om vold, trusler og krænkelser på jobbet. 

Gå til hjemmesiden.

Startups

Mental sundhed i startups

Mange startups arbejder under pres, som bl.a. kan handle om økonomi, at stå alene med store beslutninger samt balancen mellem arbejde og fritid. TechBQQ har udarbejdet en rapport, hvor du som startups kan få viden, gode råd og konkrete værktøjer til at være opmærksom på din og dine medarbejders mentale trivsel. Du finder rapporten her.

NGO'er og foreninger

Efteruddannelse af telefonrådgivere

RådgivningDanmark har fået støtte til at udvikle efteruddannelsesmateriale, der kan bruges til efteruddannelse af telefonrådgivere. Øvelserne tager afsæt i bogen "Telefonrådgivning - En grundbog", og henvender sig til civilsamfundets telefonrådgivninger, socialrådgivere, socialpædagoger, sygeplejersker, sundhedsplejersker og lignende fagprofessionelle gennemfører telefonisk som en del af deres arbejde.

Materialet kommer blandt andet omkring samtaler om at håndtere det, der er svært, relationer til brugeren, og når det går galt i samtalen. 

Find materialet her.

 

Trivsel blandt frivillige i en mindre forening

Trivsel blandt frivillige i en mindre forening og mulige tiltag for at etablere et arbejdsmiljø hvor frivillige trives.
Blossom fik støtte til at implementere projekt Frivillig i Trivsel (FiT) i perioden januar-juni 2021 med det formål at styrke de frivilliges trivsel, arbejdsmiljø og fællesskab.

Der blev lavet et inspirationshæfte.

10 fremtidshacks for frivillige

Vi har i Danmark en lang tradition for frivilligt arbejde, men frivilligheden er under pres. Mange frivillige oplevede allerede inden Corona-epedimien, at det er mentalt hårdt at være frivillig. En oplevelse som er øget under Corona-epidemien. Presset vokser konstant på den enkelte, og mange frivillige tilkendegiver at de i stigende grad bliver mentalt udfordret og ikke ser den samme mening i det frivillige arbejde. Hvad man gør som frivillige på individ niveau, når man har svært ved at overskue de nye udfordringer, krav og forventninger, som konstant ændrer sig? Hvilke håndtag kan vi som individ dreje på for at være den bedst mulige udgave af os selv? Udgangspunktet er, at den enkelte frivillige i stigende grad har brug for at blive udstyret med disse fremtidsfærdigheder, som er enkle og fleksible at bruge, for at give dem værktøjer til at kunne navigere tidens usikkerheder. Formåer man dette, giver det ro til den enkelte, skaber mening, handlekraft og mentalt overskud. 

Hent manual

Hent appendix

Pårørende og privatsfære

Fødselsdepression hos mænd

Op til 10 % af nye fædre rammes af en fødselsdepression - det svarer til ca. 5-6.000 mænd om året. Velliv Foreningen har støttet en indsats, der skal gøre opmærksom på problemet. Mænd har ofte andre symptomer, end kvinder i forbindelse med en fødselsdepression. 
Se filmen her om de tegn, man skal holde øje med.

Hør podcast om emnet.

Pårørende på job

Hvordan kan man passe sit job, hvis ens ellers velfungerende 18-årige søn pludselig får voldsom angst og mister lysten til at leve? Masser af forældre står i den situation, og mange får selv stress, må sygemeldes, eller mister deres job. Men det behøver ikke at gå så galt.

Du finder gode råd til pårørende på job her.

Samtaleværktøj: Guide til den gode samtale med en pårørende på arbejdspladsen

Podcast-serie til pårørende til psykisk sygdom

10 podcast, hvor du som pårørende til én med psykisk sygdom kan hente viden, inspiration og rådgivning omkring at håndtere stressbelastning, at støtte den syge i deres helbredelsesproces samt hjælp til at kunne navigere i behandlingssystemet og kommunale tilbud. Du kan læse mere og høre dem her https://bedrepsykiatri.dk/podcast/

Corona

Tilbage på arbejde i en coronatid

Efter en krise søger vi mennesker automatisk tilbage til den normale hverdag, som vi husker den. Problemet er, at vi ikke kommer tilbage til den hverdag, vi forlod, men til en verden med ændrede vilkår, hvor måder at arbejde på, måder at være sammen på og måder at forstå os selv på kan være ændrede.
Arbejdsmiljøcentret har støttet af Velliv Foreningen udviklet en række værktøjer målrettet ledere på alle niveauer, som har til opgave at sikre, at medarbejderne vender sikkert og trygt tilbage til en ny hverdag på arbejdspladsen.

Du finder værktøjet her.

Coronatrivsel.dk

Uanset om du er medarbejder, leder eller er interesseret i det gode kollegafællesskab kan du på coronatrivsel.dk finde viden, redskaber og gode råd til, hvordan trivsel og opgaveløsning kan hjælpes på vej under coronakrisen. Materialerne er udviklet på baggrund på interviews med 116 ledere og medarbejdere.
Find værktøjerne her.

Corona-pandemien, arbejdslivet og den mentale sundhed

Rapporten sammenfatter resultaterne af et forskningsprojekt blandt faggrupper som enten var udearbejdende (sygeplejersker og dagligvareansatte), hjemmearbejdende (skolelærere og udøvere af liberale erhverv) eller hjemsendte (hotel- og res­tura­tions­an­sat­te) under corona-pandemien. Undersøgelsen er et forløbsstudie, hvor de samme cirka 100 personer er blevet interviewet fire gange undervejs i corona-pandemien.

Hent e-bog her.

Høj følelsesmæssig belastning

Meditationer

Materialer fra projektet Nærvær og compassion træning til hospicemedarbejdere er samlet på en webside. Forskningsprojektet bygger på to kendte og evidensbaserede interventioner – Mindfulness Baseret Stress Reduktion (MBSR) og compassiontræning. På siden er samlet en lang række meditationer, og en værktøjskasse med en række lydøvelser. Find det her.

Se en film om hvordan sygeplejersker på hospices bruger mindfulness og compassion i de svære situationer, de står i på deres arbejde med døende mennesker på hospice.
Find den her.

Psykisk arbejdsmiljø på arbejdsplads med voldsomme hændelser

Det betegnes som et mental højrisikojob at være brandmand, fordi man er udsat for mange uforudsete og voldsomme hændelser. Daregender, Frederiksborg Brand & redning og Danske Beredskaber har derfor udviklet en række materialer, som giver konkrete redskaber og information, der kan forebygge mental mistrivsel for medarbejderne. Projektet er støttet af Velliv Foreningen, og indsatspakkerne henvender sig til henholdsvis kolleger, ledere, familier og arbejdsgivere. 

Indsatspakke 1 - Defusion og Intern kollegastøtte: 

Materiale

Action Cards

Indsatspakke 2 - Lederredskaber

Materiale

Velkomstmappe nye medarbejdere

Indsatspakke 3 - Familie og Arbejdsliv 

Materiale

Folder til partner

Folder til virksomhed

Du kan desuden læse om proceduren for et psykisk beredskab her.