Gå til sidens indhold

Starten på en antistress-bevægelse

På mindre end et år har Rikke Maj Thauer holdt foredrag for mere end 3.000 mennesker. Foredragene handler om at forebygge, spotte og håndtere stress. Hun håber, at de populære foredrag kan blive starten på en antistress-bevægelse. I første omgang vil hun nå ud til et samlet publikum på 100.000 mennesker.

5. december 2018

Rikke Maj Thauer stress center

Til daglig er Rikke Maj Thauer leder af Thauer Stresscenter i Ballerup. I stresscenteret er hun sammen med en psykolog og andre behandlere travlt beskæftiget med at få stresssygemeldte tilbage på arbejde. Igennem arbejdet har hun samlet en stor viden om, hvad der giver stress og hvordan det kan forebygges. Den viden blev startskuddet til de populære foredrag om forebyggelse af stress, som mere end 3.000 har deltaget i siden foråret 2018.

Det blev også til en af de første ansøgninger om støtte fra Velliv Foreningens indsats for at fremme mental sundhed – særligt i arbejdslivet.

”I vinters sad jeg en søndag og tænkte, at al min viden om stress kunne nå nu ud til flere mennesker. Jeg skrev et opslag på mit lokalområdes facebookside. På mindre et par timer var der rigtigt mange fra gruppen, der skrev, at de gerne ville med til et foredrag – og så gik jeg i gang.”

120 deltagere i første forsøg

Hurtigt fik Rikke Maj Thauer en aftale om at låne Glostrup Biograf til et foredrag, hvor deltagerantallet nåede 120. Opskriften på det første foredrag er stadig kernen i de mange foredrag, der er fulgt siden. Foredragene foregår om aftenen udenfor almindelig arbejdstid. Der skal være et sted, der vil lægge hus til gratis. Til gengæld er det også gratis for publikum. Rikke Maj Thauer får hjælp til afviklingen fra lokale frivillige i kulturhuse og biblioteker, hendes personlige assistent Jane, hendes kæreste og hendes børn, der hjælper med at tage imod i døren.

Da de første foredrag var afviklet i hovedstadsområdet, søgte Rikke Maj Thauer om støtte fra Velliv Foreningen til at fortsætte foredragsrækken. Denne gang over hele Sjælland. Velliv Foreningens bevilling på 50.000 kr. gjorde det lidt nemmere at planlægge, afvikle og udvikle foredragene. Halvdelen af de 15 foredrag er allerede afviklet (se de kommende foredrag i vinteren 2018-2019). 

Værktøj, inspiration og gør noget selv

”Efter det første foredrag, fik jeg udført en markedsundersøgelse, der fortalte mig, hvad det er, folk gerne vil høre om stress. Det stod hurtigt klart, at det handler om at give værktøjer, så folk kan gøre noget selv. De vil også gerne lære af andre, som har oplevet at være ramt af stress, og høre om, hvordan de er kommet videre efter det. Efter hvert foredrag beder jeg deltagerne om at give en karakter for oplevelsen og komme med forslag til forbedringer. Det bruger jeg til at forbedre indholdet løbende.”

Noget af det deltagerne er mest glade for, er en simpel antistress-dagbog. Dagbogen er i virkeligheden et lille instrument til måling af, hvordan man har det og hvordan man har sovet. Det kan for mange, der er på vej i den forkerte retning, være alt, hvad der skal til for at få rettet op på en dårlig hverdag. For andre skal der mere til, og de får via opfølgningen på foredraget mulighed for at se i et skema, hvornår de skal søge hjælp fra f.eks. en stresscoach eller en psykolog med speciale i stress.

(Herunder: eksempel på første og sidste side i et forløb over ni uger med antistress-dagbogen)

Antistressdagbogfoto.jpg

Planter et håb for alle

”Mine foredrag planter et håb om, at stort set alle kan komme ud af stress. Jeg oplever et stort behov for at møde det håb fra deltagerne. Nu er min ambition at komme ud til et publikum på 100.000 mennesker. Enten ansigt til ansigt i kulturhuse og på biblioteker eller med live-streaming af alle foredrag. Det er næste skridt, og jeg har allerede afprøvet, at der er interesse for live-streaming. Jeg vil gerne skabe en antistress-bevægelse, hvor vi bliver rigtigt dygtige til at passe på os selv og hinanden.”

Samtidig med den fortsatte udvikling af foredraget, arbejder Rikke Maj Thauer på en opfølger, den berømte toer, der skal bringe succésen endnu videre.

”Jeg kigger meget på, hvordan NASA arbejder med astronauter. Astronauter må ikke blive stressede og derfor skal de have trænet alle tænkelige situationer, de kan komme ud for, når de bliver sendt ud i rummet. Den tilgang må vi også kunne bruge hernede på jorden.”