Gå til sidens indhold

Mental sundhed

Vi vil fremme mental sundhed i Danmark. Mentale sundhedsudfordringer som stress, depression, angst og søvnløshed er gennem de seneste 50 år blevet et stigende problem for os alle sammen, og konsekvenserne er enorme for både den enkelte, familien, arbejdspladsen og samfundet.

k8.jpg

I Velliv Foreningen vil vi bidrage til at danskerne trives, har mentalt overskud og er i stand til at indgå i positive fællesskaber både på arbejdet og i privatlivet – hele livet. Det gør vi via almennyttige uddelinger, der kan styrke den mentale sundhed for erhvervsaktive og ældre i overgangen til pensionisttilværelse.

Danskerne er i stigende grad udfordret på den mentale sundhed. Stress og symptomer på depression, angst og søvnløshed er steget voldsomt de senere år. Alene andelen af danskere, der har oplevet stress er firedoblet i perioden 1989-2013. Knapt én ud af fire voksne danskere har oplevet alvorlig stress, og i 2015 besøgte 33.333 danskere psykiatriske akutmodtagelser – en tredobling på 20 år. Ca. 4.000 danskere dør hvert år en for tidlig død på grund af dårlig mental sundhed. Udfordringerne er store.

Bag tallene gemmer der sig et langt større antal danskere, som på egen krop mærker mental usundhed, der har rod i begivenheder og oplevelser i privatlivet, fritidslivet og arbejdslivet.

De danske arbejdspladser er under forandringer, familielivet ændrer sig og det påvirker den mentale sundhed på helt nye måder. Det ser vi som:

 • Større arbejdspres i arbejdslivet
 • Den teknologiske udvikling giver muligheder, men også udfordringer
 • Øget krav om robusthed i arbejdslivet
 • Et større ønske om et meningsfuldt arbejdsliv
 • Flydende grænse mellem arbejds- og fritidsliv
 • Større krav til os selv – vi vil være gode til mange ting samtidigt.
 • Behov for at styrke mental sundhed ved overgangen til arbejds- til ældrelivet.​

I samfundsøkonomiske termer er dårlig mental sundhed årsag til 50 % af alle langtidssygemeldinger og alene stress koster 8 mia. kr. årligt i sygedagpenge. Når stress og depression udvikler sig til mentale sygdomme udgør de med 25 % den største enkeltfaktor i samfundets økonomiske sygdomsbyrde hvor kræftsygdomme udgør 17 % og kredsløbssygdomme 15 %. For virksomhederne betyder dårlig mental sundhed udover mangel på f.eks. medarbejdernes engagement og kreativitet også ekstra omkostninger på 29 mia. kr. ved tabt produktion.

Det vil Velliv Foreningen

Mental sundhed kan fremmes. Derfor arbejder Velliv Foreningen for at flere mennesker udvikler og styrker deres mentale sundhed og hjælper andre til blive og forblive mentalt sunde og friske gennem hele livet. I Danmark har vi en meget høj erhvervsdeltagelse. Derfor er arbejdspladserne og arbejdsfællesskabet også et vigtigt sted at sikre forebyggede initiativer. Velliv Foreningen støtter indsatser, der forebygger mental usundhed, hjælper mentalt udfordrede eller sygemeldte personer, så de kommer godt tilbage til arbejdsfællesskabet. Vores primære fokus er erhvervsaktive i den private sektor og i overgangen fra arbejdsliv til ældreliv.

Vi arbejder via seks faste puljer

 • Lokal trivsel
 • Vores arbejdsplads
 • Vores område
 • Vores branche
 • Analyse og kampagne
 • Forskning

Vores repræsentantskab har bevilliget 112,5 mio. kr. i 2022 til almennyttige aktiviteter.

Mental sundhed i arbejdslivet

Vi har fokus på indsatser, der bidrager til at:

 • Unge får en god start på arbejdsmarkedet
 • Ledere får viden, støtte og metoder til at styrke dem selv og bistå deres medarbejdere
 • Små og mellemstore virksomheder bliver klædt på til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø

De tre temaer er udvalgt på baggrund af to analyser, der er udarbejdet i 2017 for Velliv Foreningen af det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) og konsulentvirksomheden Team Arbejdsliv.

Søg støtte

Velliv Foreningen arbejder almennyttigt ved at støtte forebyggende indsatser, der fremmer den mentale sundhed i Danmark. Har du en god idé eller et godt forslag til en indsats, der kan styrke den mentale sundhed på din arbejdsplads eller dér hvor du bor, så læs om hvordan du søger støtte her.

Adgangen til at søge de almennyttige midler er åben for alle.