Godt på vej i arbejdslivet: Skab plads til flere unge nyansatte i mindre virksomheder

TeamArbejdsliv modtager en bevilling på 5.545.663 kr. til et forskningsprojekt, der sigter mod at undersøge og facilitere arbejdspladsintegration for unge med mentale helbredsudfordringer i små og mellemstore virksomheder.

Velliv_Forskning.png

Ansøger

TeamArbejdsliv, VIVE, Aalborg Universitet, Fonden Mental Sundhed

Bevilling

DKK 5.545.663

Projektperiode

2023 - 2026

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Forskning

År

2023

Mentalt velvære på arbejdspladsen

Projektet, som er forankret i et konsortium af forskningsinstitutioner, virksomheder og fagpersoner, adresserer udfordringen ved, at mange unge med mentale helbredsudfordringer har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet, samtidig med at virksomheder oplever udfordringer ved at rekruttere og fastholde denne målgruppe.

Projektet opererer med to centrale spor. Det ene spor fokuserer det på de unge ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 18-30 år med mentale helbredsudfordringer. Samtidig afholdes historieværksteder, hvor de unge får mulighed for at dele deres erfaringer og stemmer i forhold til arbejdslivet, samt hvad der fremmer mental trivsel trods udfordringerne. 

På det andet spor retter projektet opmærksomheden mod virksomhederne ved at gennemføre en spørgeskemaundersøgelse blandt små og mellemstore virksomheder (SMVer) med op til 250 ansatte. Derudover inkluderer projektet casestudier inden for byggeri, teknologiudvikling og menneskeorienterede felter, for at indsamle dybdegående og detaljeret viden om god praksis og implementeringsmuligheder.

Ny viden, debatskabende og praksisnær

Projektet forventes at generere ny og detaljeret viden om behov, muligheder og begrænsninger for både de unge og SMVerne. Denne præcise indsigt vil identificere udviklingspotentialer og matche de unges ressourcer og støttemuligheder med SMVernes behov og muligheder.

Den forventede formidling inkluderer videnskabelige artikler og konferencepræsentationer samt praksisrettede produkter, der skal give SMVerne praksisnær viden og inspiration til rekruttering og fastholdelse af unge med mentale helbredsudfordringer.

Projektet forventes dermed at bidrage til øget opmærksomhed og debat om, hvordan unge med mentale helbredsudfordringer kan integreres på arbejdsmarkedet.

Hovedmålgruppen for projektet er unge, nyansatte i alderen 18-30 år med mentale sundhedsudfordringer. Som sekundær målgruppe inkluderer projektet ledere, arbejdsmiljøorganisationen og tillidsrepræsentanter i SMVer med op til 250 ansatte. Projektets strækker sig fra august 2023 til juni 2024.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps