Arbejdsmiljøundersøgelse samt opfølgende arbejde med henblik på bedre trivsel

Dansk Skuespillerforbund modtager en bevilling på 144.000 kr. fra Velliv Foreningen til en indsats, der har til formål at forebygge psykisk nedslidning og styrke den psykologiske tryghed blandt medlemmerne.

Velliv_Vores arbejdsplads.png

Ansøger

Dansk Skuespillerforbund

Bevilling

DKK 144.000

Beliggenhed

Hovedstaden

Status

Igangværende

Pulje

Vores arbejdsplads

År

2024

Trivselsundersøgelse på vej

Dansk Skuespillerforbund ønsker at adressere interne udfordringer og skabe et mere positivt og trivselsorienteret arbejdsmiljø.

Derfor skal bevillingen fra Velliv Foreningen bruges på en indsats, der skal forebygge psykisk nedslidning og styrke den psykologiske tryghed blandt forbundets medlemmerne.

Indsatsen omfatter etableringen af en styregruppe bestående af ledelse, medarbejderrepræsentanter og konsulenter. Der vil blive afholdt fællesmøder med alle ansatte for at præsentere formålet med projektet og gennemføre gruppeinterviews samt spørgeskemaundersøgelser for at kortlægge trivselsfaktorer og risici.

Resultaterne af undersøgelserne vil blive analyseret, og der vil blive udarbejdet en rapport med forslag til forbedringer.

Styrkelse og fremtidsikring

Indsatsen involverer deltagelse fra 4 ledere og 14 medarbejdere og strækker sig fra den 1. februar til den 30. juni 2024.

Gennem denne indsats ønsker Dansk Skuespillerforbund ikke kun at adressere eksisterende udfordringer, men også at lægge grundlaget for et langvarigt og bæredygtigt forbedret arbejdsmiljø for alle medlemmerne i forbundet.

Projektets placering

Vis lokation på Google Maps