Nyhed 10.06.2024

Ny forsknings- og udviklingskonsulent i Velliv Foreningen

Lise Lawaetz Winkler er 1. juni startet på at udvikle foreningens forskningsindsats.

IMG 5658

Lise Lawaetz Winkler er 1. juni startet som forsknings- og udviklingskonsulent i Velliv Foreningen.

Foreningen ønsker, at de støttede forskningsaktiviteter fremover, i højere grad er tværfaglige og langsigtede, og sigter på at løse konkrete udfordringer sammen med arbejdspladserne. Derfor får Lise ansvar for foreningens strategi for Knowledge Transfer and Exchange, som indebærer, at Velliv Foreningen proaktivt opsøger, motiverer og er i dialog med relevante forskere og andre vigtige aktører.

Lise får til opgave at etablere og facilitere netværk og samarbejdsfora mellem forskere, samt stå for videnoverførsel og -udveksling mellem forskere, virksomheder og andre interessenter. Endelig skal hun have fokus på, at Velliv Foreningen støtter de rigtige forskningsprojekter ved at være en synlig, tilgængelig og konstruktiv rådgiver og sparringspartner for forskningsansøgerne.

”Arbejdspladsernes udfordringer med mental sundhed og trivsel kalder på nye tværfaglige forskningssamarbejder, perspektiver og metoder. Jeg ser frem til at gå i dialog med nye og gamle samarbejdspartnere fra forskningsmiljøerne, SMV’er og andre interessenter om denne vigtige dagsorden,” siger Lise Lawaetz Winkler.

Lise kommer fra et job som specialkonsulent i en udviklingsafdeling på IT-Universitetet og var indtil december 2020 ansat på Københavns Universitet, hvor hun blandt andet stod for at matche forskere og studerende med virksomheder i forbindelse med samarbejdsprojekter. Hun har i tidligere jobs beskæftiget sig med folkesundhed i samarbejde med virksomheder og vidensmiljøer.

Lise er kandidat og ph.d. i Folkesundhedsvidenskab fra Københavns Universitet.