Repræsentantskabsmøder

Velliv Foreningen holder repræsentantskabsmøde to gange årligt. Et om foråret og et om efteråret. Derudover kan afholdes seminarer og ekstraordinære repræsentantskabsmøder.

P1A8486 Lille

Næste møde

Repræsentantskabsmøde 18. april 2024.

Repræsentantskabsmøde 16. november 2023

På repræsentantskabsmødet orienterede bestyrelsen om det kommende valg til repræsentantskabet, den netop afviklede repræsentantskabsuddannelsen samt en analyse af de donationer, der er givet det forgangne år, og en evalueringsanalyse, der ser på tværs af de gennemførte projekter og deres resultater.

Læs mere.

Repræsentantskabsmøde 30. marts 2023

Repræsentantskabet i Velliv Foreningen har den 30. marts godkendt årsrapporten for 2022. Repræsentantskabet gav opbakning til bestyrelsens indstilling om ikke at udbetale medlemsbonus.

Læs mere.

Repræsentantskabsmøde 16. november 2022

Mødet bød på en donationsanalyse af det sidste års uddelinger. Repræsentantskabet blev orienteret om en ændring i ansøgningsmaksimum på 60.000 på Lokal trivsel pga. inflation, og fik en præsentation af 3 støttede projekter.

Repræsentantskabsmøde 30 marts 2022

Repræsentantskabet godkendte årsregnskab for 2021 og besluttede, at der skulle udbetales 450 mio. kr. i bonus til medlemmerne.

Læs mere.

Repræsentantskabsmøde 25. november 2021

Mødet bød på analyse af det sidste års uddelinger og en samlet evaluering af de første 19 færdiggjorte projekter. Valg til nomineringsudvalg og behandling af justeringer i flere af foreningens styrringsdokumenter.

Læs mere her.

Online repræsentantskabsmøde 25. marts 2021

Repræsentantskabet godkendte årsregnskab for 2020 og besluttede, at der skulle udbetales  280 mio. kr. i bonus til medlemmerne.

Læs mere.

Online repræsentantskabsmøde den 12. november 2020

Repræsentantskabet vedtog at nedsætte et uddelingsudvalg, der fremover skal behandle alle de mindre lokale donationer inden for indsatsområde 1.

Læs mere

Online repræsentantskabsmøde den 3. juni 2020

Repræsentantskabet godkendte årsregnskab for 2019 og besluttede, at der skulle udbetales  240 mio. kr. i bonus til medlemmerne.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 13. november 2019

Repræsentantskabet så på Velliv Foreningens almennyttige indsats for at fremme mental sundhed, blev præsenteret for udviklingen af en ny kommunikationsstrategi og hørte mere om Velliv.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 28. marts 2019

Repræsentantskabet godkendte årsregnskab for 2018 og besluttede, at der skulle udbetales  204 mio. kr. i bonus til medlemmerne.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 15. november 2018

Repræsentanterne skal på efterårsmødet se på en politik for aktivt ejerskab, nomineringsudvalg og en vedtægtsændring med præcisering af konsolideringskrav. 

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 4. april 2018

Repræsentanterne i foreningen Norliv behandler årsregnskabet for 2017 og beslutter anvendelsen af overskuddet som bonus og almennyttige aktiviteter. Desuden er der valg af medlemmer til bestyrelsen og behandling af en række ledelsesmæssige forhold som følge af Finanstilsynets godkendelse af foreningens køb af 70 % af Nordea Liv & Pension.

Læs mere 

Bestyrelsen blev konstitueret med genvalg af Peter Gæmelke som formand for foreningen og Kent Petersen som næstformand. Peter Gæmelke og Kent Petersen blev også genvalgt som foreningens repræsentanter i Nordea Liv & Pensions bestyrelse. Det blev for første gang besluttet at uddele bonus til medlemmerne. 

Læs mere

Repræsentantskabsmøde den 15. november 2017

De 50 repræsentanter beslutter en model for bonus til medlemmerne og drøfter strategien for de almennyttige indsatser for at fremme danskernes mentale sundhed.

Bestyrelsen blev konstitueret med genvalg af Peter Gæmelke som formand for foreningen og Kent Petersen som næstformand. Peter Gæmelke og Kent Petersen blev også genvalgt som foreningens repræsentanter i Nordea Liv & Pensions bestyrelse.

Læs mere