Nyhed 15.11.2023

Repræsentantskabsmøde i Kolding

Torsdag d. 16. november afholdes repræsentantskabsmøde i Kolding, hvor blandt andet det kommende valg, donationsanalyse og et forskningsprojekt er på programmet.
velliv_remoede_300322_001461.JPG

På repræsentantskabsmødet i Kolding orienterer bestyrelsen om foreningens arbejde, herunder det kommende valg til repræsentantskabet, den netop afviklede repræsentantskabsuddannelsen samt en analyse af de donationer, der er givet det forgangne år, og en evalueringsanalyse, der ser på tværs af de gennemførte projekter og deres resultater.

Mødet vil også byde på en præsentation af et nyt forskningsprojekt om ledere og medarbejderes mentale sundhed i produktionsvirksomheder. Projektet gennemføres af Arbejdsmedicinsk klinik ved Regionshospitalet Gødstrup, der i 2022 modtog 5,7 mio. kr. til et forskningsprojekt om ledere og medarbejderes mentale sundhed i produktionsvirksomheder og præsenteres af Dorte Raaby Andersen.

Efter det ordinære møde, vil der være et dialogmøde for repræsentantskabsmedlemmerne, hvor emnet er samfundsansvar. På mødet vil Velliv præsentere deres arbejde med samfundsansvar og bagefter vil repræsentantskabet få mulighed for at drøfte foreningens egens strategi for samfundsansvar. Dialogmødet er en ny mødeform, som på uformel vis fremmer gensidig dialog og inspiration i repræsentantskabet.